• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1333
 • يکشنبه 1382/11/5
 • تاريخ :

در آرزوى کعبه و زیارت مرقد رسول (ص)هوس کعبه و آن منزل و آنجاست مرا

آرزوى حرم مکه و بطحاست(1) مرا

در دل آهنگ حجازست و زهى یارى بخت

اگر یک آهنگ درین پرده شود راست مرا

سرم از دایره ى صبر برون خواهد شد

شاید ار بگسلم این بند که در پاست مرا

از خیال حجر اسود و بوسیدن او

آب زمزم همه در عین سویداست(2) مرا

دل من روشن از آنست که از روزن فکر

ریگ آن بادیه در دیده ى بیناست مرا

بر سر آتش سوزنده نشینم هردم

کز جهان نیست جزین مرتبه درخواست مرا

دلم از حلقه ى آن خانه مبادا محروم

کز جهان نیست جزین مرتبه درخواست مرا

از هوى و هوس خویش جدا باش، اى دل

خاک آن خانه و آن خانه خدا باش، اى دل

عمر بگذشت، ز تقصیر حذر باید کرد

به در کعبه ى اسلام گذر باید کرد

ناگزیرست در آن بادیه از خشک لبى

تکیه بر گریه ى این دیده ی تر باید کرد

گرد ریگى که از آن زیر قدمها ریزد

سرمه وارش همه در دیده ى سر باید کرد

آب و نان و شتر و راحله تشویش دلست

خورد آن مرحله از خون جگر باید کرد

روى چون در سفر کعبه کنند اهل سلوک

از خود و هستى خود جمله سفر باید کرد

سر تراشیدن و احرام گرفتن سهلست

از سر این نخوت بیهوده بدر باید کرد

شرح احرام و وقوف و صفت رمى و طواف

با دل خویش به تقریر دگر باید کرد

هر دلى را که ز تحقیق سخن بویى هست

بشناسد که سخن را بجزین رویى هست

یارب، امسال بدان رکن و مقامم برسان

کام من دیدن کعبه است و به کامم برسان

دولت وصل تو هرچند که خاصست، دمى

عام گردان و بدان دولت عامم برسان

جز به کام مدد و عون تو نتوان آمد

راه عشق تو، بدان قوت و کامم برسان

صبرم از پاى درآمد، تو مرا دست بگیر

به سر تربت این صدر همامم برسان

اوحدی مراغه ای

1. بطحا: زمین فراخ که گذرگاه سیل ودارای سنگریزه های بسیار باشد.

2. سویدا: حبه القلب ، دانه دل .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
علامه: در مطلق علوم مجتهدم

علامه: در مطلق علوم مجتهدم

علامه: در مطلق علوم مجتهدم
امتحان داد به خوبی بخـــــــدا ابــــراهیم

امتحان داد به خوبی بخـــــــدا ابــــراهیم

امتحان داد به خوبی بخـــــــدا ابــــراهیم
شوق تسلیم

شوق تسلیم

شوق تسلیم
حرا

حرا

حرا
UserName