• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :


صفحه اصلی >Accessories< Windows

حرکت یکنواخت در Telnet ( تمام ویندوز ها)


این حالت تابع حرکت یکنواخت را در Telnet  فعال می سازد.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن بیابید.
یک مقدارDWORD جدید ایجاد کرده و  نام را به آن بدهید. سپس برای غیر فعال کردن  مقدار "0" و برای فعال کردن آن مقدار "1" را به آن بدهید .

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات Telnet  را مجددا راه اندازی نمائید.
Registry Settings :
User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Telnet]
Value Name: SmoothScroll
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

توجه : تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.

UserName