• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4940
 • پنج شنبه 27/6/1382
 • تاريخ :

حرف لام

سینما

لپدیسالو

همان مفهوم Dissolveرا دارد كه گاهیاز آن به صورت عبارت بالا یاد می شود.

Lap Dissolve

UserName