• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/02/07
  • تاريخ :

بنابر ارسال نمابر کمیته آموزش سازمان تربیت بدنی به بخش ورزشی تبیان:

به منظور ساماندهی فعالیتهای آموزشی در بخش فدراسیونها و انجمن های ورزشی وحمایت اساسی از آنها در بخش آموزش، انستیتوهای تخصصی ورزشی به عنوان یک واحد آموزشی که زیر نظر مرکز آموزش و تربیت مربی معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان تربیت بدنی می باشد، تشکیل شده است.

منظور ازانستیتو تشکلی آموزشی است که به امر برنامه ریزی، یکنواخت سازی مفاد آموزشی، اجرای دوره های آموزشی با بهره گیری از گرد آوری و تدوین مطالب آموزشی کاربردی رشته تخصصی- ورزشی مربوطه منطبق با علم روز و به صورت سرفصل های جامع و مدون اقدام می نماید.

از جمله اهداف این انستیتوها می توان به تخصصی و کاربردی نمودن دوره های آموزش، استفاده از منابع و یافته های جدید امر آموزش جلوگیری از فعالیتهای موازی آموزشی ویکنواخت سازی این فعالیتها در بخش آموزش و ساماندهی فعالیتهای آموزشی فدراسیونها و انجمن های ورزشی و... اشاره نمود.

انستیتوهای تخصصی ورزشی شامل 3 انستیتو به شرح ذیل است.

1- انستیتو ورزش قهرمانی

2- انستیتو ورزش همگانی

3- انستیتوی مدیریت و برنامه ریزی در ورزش

هر کدام از انستیتوهای فوق از 4 رکن تحت عنوان رئیس انستیتو- دبیر انستیتو- گروه علمی و مدرسین تشکیل شده است که هر کدام وظایف خاص خود را دارا هستند.

لازم به ذکر است کلیه فعالیتهای اداری و مالی انستیتوها از طریق مرکز آموزش و تربیت مربی صورت می پذیرد و رئیس مرکز آموزش و تربیت مسئول حسن جریان امور و فعالیت است.

همچنین کلیه کلاسهای آموزشی این انستیتوهای تخصصی در سالن مرکز سنجش قابلیتهای جسمانی مرکز آموزش و تربیت مربی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.

UserName