• تعداد بازديد :
  • جمعه 1382/06/07
  • تاريخ :

نگرشی به دیدگاههای شهید باهنر

هنر باهنر...

شهید باهنر و رسالت وسایل ارتباط جمعی

: هر كسی كه خبری می دهد، قضاوت می كند، تحلیل می كند، اول باید رسالت و مسئولیت خود را دربرابر انقلاب احساس كند ، ما نباید آن خفقان ها، نكبت ها و خواری ها را در رژیم گذشته فراموش كنیم.

شهید باهنر و نسل جوان

: امروز هم انتظار از این نسل پاك و معصوم می رود كه خودش را از آلودگی حفظ كند و بداند كه سم پاشیهایی در جامعه وجود دارد . در جبهه های محروم كوشا باشند و خود را بسازند و آماده كنند برای اداره آینده جمهوری اسلامی، كه آینده تاریخ نگران این نسل هوشیار انقلابی است.

شهید باهنر ورسالت مقام معلم

: معلم ِ مكتبی ، كسی است كه خوب تدریس كند، نظم وانضباط را دقیقاً رعایت كند و در انجام وظایف خود، كوتاهی نكند وبرخوردش با دانش آموزان ازنظر اخلاقی، برخوردی اسلامی باشد. درعین حال باید فكر و اندیشه اش در جهت اسلام و معیارهای ارزشی اسلام باشد. به انقلاب ، مؤمن باشد و انقلاب اسلامی را كه خون بهای هزاران شهید است، پذیرفته و از مفاسد اخلاقی ، پیراسته باشد.

شهید باهنر و قانون

: چیزی كه مهم است و رعایت آن پیام خون شهیدان را مسجـّل می كند، رعایت شدید مرزهای قانون و حركت در محدوده اختیارات است نه بیش از آن.

شهید باهنر و جهاد علمی

: اسلام اصیل برای گسترش علوم و تشویق به اندیشه تحقیق، تفكر و كاوش های بیشتر ، وارد عرصه خواهد شد و ما در آینده محیط بهتری برای تلاش های علمی خواهیم داشت.

شهید باهنر و تربیت نسل آینده

: آیا وقت آن نرسیده است كه بدانیم در مقابل انقلاب ، رسالت بزرگی داریم، مسئولیت هایمان زیادتر شده و وظایف بیشتری داریم. انقلاب و شكوفایی آن، رسالت ساختن و پرداختن و پیراستن فرزندانمان را به عهده ما گذارده است .

شهید باهنر و روشنفكران

: روشن فكر به اصطلاح اسلام آن انسانی است كه اندیشه اش آزاد از هواها و هوس ها و آزاد از كوران های تند ، آزاد از خودباختگی ها در برابر قدرت ها و در برابر رهاوردها، آزاد از هوس بازی ها و سود پرستی های درونی ، آزاد از گرایش های قطبی در محیط ، بتواند بیندیشد . فكر كند وحقیقت را كشف كند و واقعیت را بفهمد.

شهید باهنر و پیام انقلاب

: انقلاب و پیام انقلاب ما پیام عدالت ،  برابری ،  برادری ، خداپرستی ، آزادی  ، پیام شرف و مبارزه با ظلم و طاغوت و آزادی انسان های مستضعف جهان از زیر ظلم طاغوتیان و استكبار جهانی است.

شهید باهنر و مدارس:

تا مدارس ما اصلاح نشود انقلاب ما ضمانتی برای تداوم ندارد.

شهید باهنر و انسان سازی:

این نیروهایی كه ساخته می شود به هراندازه كه خوبتر ساخته بشود سرمایه جامعه ماست، سرمایه انقلاب ماست، سرمایه راه ماست، هر چه انسان های پاك تر، جدی تر، خالص تر، با ایمان تر و  فداكارتر بسازیم، سرمایه خود ماست و سرمایه آینده ماست چون جان ماست، هویت ماست، همه چیز ماست بنابراین این مراقبت ها ، این محاسبه ها ، این تصفیه ها و این تزكیه های درونی لازم است.

شهید باهنر و دانشگاه

: هدف دانشگاه های ما باید ساختن انسان ها [و] ، بارور كردن فكر و اندیشه آنها باشد، به گونه ای كه انسان الهی بتواند در اینجا شكوفا بشود و ساخته بشود و راه برای تكامل و كمال و پرزدنش به سوی فضائل معنوی و كمالات لایتناهی انسان باز باشد. انسان در بـُعد ملكوتیش تجلی كند و آنچه را كه اسلام به عنوان معیارهای اصلی انسان می شناسد اینها را بارور كنیم.

شهید باهنر و امام راحل (ره) :

او چنان اوج روحی به انسان می داد كه احساس می كردیم دیگر تهی از تمامی این تعلقات مادی می باشیم و پروازی روحی بما دست می داد.

شهید باهنر وسیاست خارجی :

آنچه مبنای كار ما قراردارد اینست كه نوع رابطه ما با كشورهای غربی یا با هر ابرقدرتی ، رابطه سلطه گر و سلطه پذیرنباشد، رابطه ابرقدرت با یك محكوم نباشد. ما در صدد نفی روابط نیستیم ، ما كه نمی خواهیم در دنیا منزوی باشیم، این اصلا مسئله ای عادلانه نیست و با هیچ منطقی درست نیست و قطع رابطه یا منزوی شدن برایمان مطرح نیست مگر اینكه در زمینه ای قطع سلطه با قطع رابطه مرتبط باشد.

شهید باهنر و نفی سلطه

: ما معتقدیم كه باید در سطح بین المللی روابطی عادلانه و هماهنگ و متقابل بین كشورها وجود داشته باشد. با رابطه ای كه براساس سلطه و دخالت نابجا باشد به شدت مخالفت می كنیم، بنابراین ما با هر ابرقدرتی كه بخواهد به غارتگری و نفوذ در نهادهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ما بپردازد، مبارزه خواهیم كرد و در برابر هر قدرت و یا ابرقدرتی كه بخواهد رابطه حاكم با محكوم و غارتگر با ستمدیده را داشته باشد به مبارزه برمی خیزیم. برای ما مسئله شرق و غرب مطرح نیست، برای ما مسئله حقوقی ملی وانسانی و آزادی و استقلال مطرح است.

شهید باهنر ورسانه ها

: رسانه های گروهی ، نیروی بزرگی در خدمت یك نظام هستند ونفعشان از ارتش هم برای حفظ یك نظام و گسترش آرمان های آن مهمتر است.
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName