• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1381/05/01
  • تاريخ :
       
   

شهادتروحاني مبارز سيد علي اندرزگوتوسط رژيم پهلوي

اعدام انقلابي حسنعلي منصور "نخست وزير وقت" توسط شهيد بخارايي (1343 ه . ش)

بحران خلیج فارس و پذیرشقطعنامه 598(1365ه.ش)

ورود موشکهای کروز آمریکایی به خلیج فارس.(1366ه.ش)

اعضای دائمی شورای امنیت در زمینه چهار چوب تحریم فروش اسلحه به ایران به توافق رسیدند(1366ه.ش)

واگذاری سه پایگاه از جانب عمان به آمریکا و اجازه به آمریکا جهت ایجاد انبار ذخایر خود(1366ه.ش)

صفحه اصلی

 

   
     
UserName