• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

 Tips and Tricks

 
ویندوز
رجیستری ویندوز میانبر های صفحه کلید ( Shortcut )میانبر ها و ترکیب های صفحه کلید رجیستری ویندوز فایل های ساختار بندی(Configuration Files)ویژگی های دیگر فایل های سیستمی
رجیستری ویندوز سفارشی کردن(Customize)تغییرات سیستمی و سفارشی کردن


مخفی کردن هر یک ازApplet هایControl Panel(ویندوز 95/98/Me)

این تنظیمات به شما امکان می دهد تا هر نوعAppletای که در پنجرهControl Panelقرار دارد را مخفی و یا مشاهده کنید .
رجیستری ویندوز
UserName