• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1381/05/06
  • تاريخ :

سالروز تشکیل سازمان تبلیغات

سازمان تبلیغات اسلامی
   از آنجا که تبلیغات در فرهنگ و بینش اسلامی از جایگاه رفیعی برخوردار است، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نهاد شورای عالی  تبلیغات اسلامی  دراول تیرماه 1360 به صورت نهادی منسجم، مستقل و وابسته به ولایت فقیه به منظور پرداختن به امر تبلیغات به وجود آمد.   این نهاد در تاریخ 1368/1/14 به سازمان تبلیغات اسلامی تغییر نام یافت.    بنا بر مصوبه ای که درتاریخ 1371/12/26 توسط هیئت امنا و تایید مقام رهبری به سازمان   تبلیغات اسلامی ابلاغ شد ، وظایف آن سازمان در 21 مورد تدوین شد که از این قرار است:

   1- سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی     و مردمی .

   2- زمینه سازی برای سازمان یافتن نیروهای مومن و پیدایش تشکل های لازم و برنامه ریزی

    و هماهنگی به منظور تقویت و هدایت مداوم انجمنهای اسلامی و جمعیّتهای مشابه و نظارت

    بر فعالیت آنها در جهت ارتقاء کیفیت حضور نیروهای حزب الله در صحنه های فرهنگی

   و اجتماعی .

    3- تلاش در جهت احیا و اشاعه معارف تشیّع ازهمه راههای ممکن با تاکید بر وحدت

   تمام مذاهب اسلامی و حراست از آن، با همکاری مراجع و نهادهای ذیربط .

   4- تحقیق و بررسی در خصوص تبلیغات سوء  و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسایی

    و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه اسلام و انقلاب اسلامی با هماهنگی سایر دستگاههای

   ذیربط و ارائه سیاستهای لازم در جهت خنثی سازی آنها و تنویر افکار عمومی.

    5-انجام مطالعات راهبردی و بررسیهای کاربردی  در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار

مختلف جامعه به ویژه جوانان و طراحی برنامه ها و شیوه های تبلیغی نوین و اصلاح

و احیای روشهای سنتی در تبلیغات اسلامی.

6- تدوین وانتشار کتب و نشریات کمیاب و ضروری به منظور معرفی فرهنگ و تمدن

  اسلامی و تبیین مواضع انقلاب اسلامی و انجام پژوهشهای لازم بویژِه در زمینه نظام تربیتی،

   مبانی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حکومت اسلامی و حمایت از پژوهشگران متعهد.

   7- تلاش در جهت هدایت افکار عمومی با استفاده از رسانه های همگانی و فعالیت مستقیم

    رسانه ای در صورت لزوم.

   8- شناسایی، معرفی آثار نمونه فرهنگی، هنری افراد و شبکه های تبلیغی- مردمی جامعه

   اسلامی، تهیه، عرضه فرآورده ها و آثار نمونه فرهنگی- هنری در جهت ارائه الگوهای

مناسب هنرمندان متعهد و انقلابی و حمایت از آنان.

9- برنامه ریزی، زمینه سازی وانجام اقدامات لازم برای هرچه فعالتر شدن افراد تاثیرگذار،

    مانند: روحانیون، دانشگاهیان، معلمان، وهنرمندان در جهت رشد فرهنگ اسلامی و مقابله با

آثار نامطلوب فرهنگهای بیگانه.

 10- برنامه ریزی، نظارت وهماهنگی در برگزاری هرچه بهتر شعائر انقلابی ودینی در

   داخل وخارج ازکشور با مشارکت کلیه نهادهای مردمی ودولتی.

 11- همکاری با وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ونهادهای انقلابی به

 منظورتعمیق وگسترش فرهنگ ومعارف اسلامی درمحیط سازمانهای دولتی ونهادهای انقلابی.

 12- تاسیس واداره موسسات آموزشی ومراکز دانشگاهی درجهت تربیت مبلغان کارآمد،   هنرمندان متعهد ومربیان دینی.

 13- تاسیس مراکز اطلاع رسانی تخصصی، تبلیغی ودینی.

 14- سازماندهی واعزام مبلغ ومربی دینی به خارج از کشوربا همکاری مراجع ذیربط.

 15- سازماندهی و اعزام مبلغ در سراسر کشور بویژه مناطق محروم با همکاری روحانیت

  ومردم.

  16- هدایت وحمایت انجمنهای اسلامی وتشکلهای اسلامی وتشکلهای اسلامی- مردمی خارج

  ازکشور و نظارت بر آنها.

  17- برنامه ریزی فرهنگی وتبلیغی جهت ایرانیان وعلاقمندان فرهنگ فارسی در خارج از

   کشور با تاکید بر خدمات متقابل اسلام وایران، با همکاری وهماهنگی مراجع ذیربط.

    18- برگزاری کنفرانس ها، جشنواره ها و نمایشگاه های بین المللی مردمی در داخل

    و خارج از کشوربه منظور تعمیق و گسترش معارف اسلامی و فراهم کردن زمینه شرکت

  هنرمندان و شبکه های تبلیغی-مردمی در کنفرانس ها، نمایشگاهها و جشنواره های فرهنگی.

    19- انجام همکاری های فرهنگی - تبلیغی با مراکز اسلامی و فرهنگی داخل کشور و

    مراکز اسلامی و فرهنگی خارج از کشور در راستای اهداف سازمان و به منظور تأمین

    ارتباط افراد و مراکز اسلامی و فرهنگی - مردمی داخل کشور با سایر ملل و ایجاد

    زمینه های فرهنگی برای تألیف  قلوب آنان با هماهنگی سایر مراجع ذیربط .

  20 - نظارت بر ترجمه متون دینی و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به ترجمه و انتشار

  این متون جهت بهره برداری در خارج از کشور.

   21- نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و انجام فعالیتهای قرآنی از طریق تربیت مربی،

    تدوین جزوات آموزشی و همکاری با وزارتخانه های ذیربط جهت گسترش آموزش و

    معارف قرآن کریم .

UserName