• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5443
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

مستحبات سجده

سجده

در سجده چند چیز مستحب است :

 

1- کسی که ایستاده نماز می خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملا ایستاد و کسی که نشسته نماز می خواند بعد از آن که کاملا نشست برای رفتن به سجده تکبیربگوید.

 

2- موقعی که مرد می خواهد به سجده برود اول دست ها را و زن اول زانوها را به زمین بگذارد.

 

3- بینی را به مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.

 

4- درحال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد به طوری که سر آنها  رو به قبله باشد.

 

5- در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند:

 

"یا خیرالمسؤولین و یا خیرالمعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فانک ذوالفضل العظیم "،

 

 یعنی: ای بهترین کسی  که از او سؤال می کنند و ای بهترین عطا کنندگان ، روزی بده به من و عیال من از فضل خودت ، پس به درستی که تو دارای فضل بزرگی

 

6-بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد.

 

7 -بعد از هر سجده وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید.

 

8- بعد از سجده اول بدنش که آرام گرفت "استغفر الله ربی و اتوب الیه " بگوید.

 

9- سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دست ها را روی ران ها بگذارد.

 

 10-برای رفتن به سجده ی دوم در حال آرامی  بدن "الله اکبر" بگوید.

 

11- در سجده ها صلوات بفرستد و اگر آن را به قصد ذکری که در سجده ها دستور داده اند بگوید اشکال ندارد.

 

12 -در موقع بلند شدن ، دست ها را بعد از زانوها از زمین بردارد.

 

13 -مردها آرنج ها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زن ها آرنج ها و شکم را بر

زمین بگذارند و اعضای بدن را به یکدیگر بچسبانند و مستحبات دیگر سجده در کتاب های مفصل گفته شده است .

 

قرآن خواندن در سجده مکروه است و نیز مکروه است برای  برطرف کردن گرد و غبار جای سجده را فوت کند و اگر در اثر فوت کردن دو حرف از دهان بیرون آید نماز باطل است . و غیر اینها مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصل گفته شده است .


اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
دلیل استحباب اذان و اقامه

دلیل استحباب اذان و اقامه

دلیل استحباب اذان و اقامه
تعقیبات نماز

تعقیبات نماز

تعقیبات نماز
 در چه مواردی فقط قضاى روزه بر انسان واجب است؟

در چه مواردی فقط قضاى روزه بر انسان...

 در چه مواردی فقط قضاى روزه بر انسان واجب است؟
آیا نماز خواندن با آرایش اشکال دارد؟

آیا نماز خواندن با آرایش اشکال دارد؟

آیا نماز خواندن با آرایش اشکال دارد؟
UserName