• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4159
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

وضوی ارتماسی

وضو گرفتن

وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست ها را به قصد وضو، با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد،

لیکن برای این که مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بایستی در شستن ارتماسی دست ها، قصد شستن وضویی ، هنگام بیرون آوردن دست ها از آب باشد. و یا این که مقداری از دست چپ را باقی  گذارد تا آن را با دست راست ، ترتیبی  بشوید.

در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دست ها از بالا به پایین شسته شود. پس اگر وقتی که صورت و دست ها را در آب فرو می برد قصد وضو کند باید صورت را از طرف پیشانی و دست ها را از طرف آرنج در آب فرو برد. و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند باید صورت را از طرف پیشانی و دست ها را از طرف آرنج بیرون آورد.اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد،اشکال ندارد.


اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
واجبات و مستحبات وضو

واجبات و مستحبات وضو

واجبات و مستحبات وضو
احکام وضو

احکام وضو

احکام وضو
نجاست دهان

نجاست دهان

نجاست دهان
بر چه چیز می توان تیمم کرد

بر چه چیز می توان تیمم کرد

بر چه چیز می توان تیمم کرد
UserName