• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1543
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

مستحبات و مکروهات

مكروه

مستحب است در موقع تخلی جایی بنشیند که کسی او را نبیند، و موقع وارد شدن به مکان تخلی اول پای چپ و موقع بیرون آمدن اول پای راست را بگذارد. و همچنین مستحب است در حال تخلی سر را بپوشاند، و سنگینی بدن را بر پای  چپ بیندازد.

ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب خصوصا آب ایستاده، مکروه است. خودداری کردن از بول و غائط مکروه است. و اگر ضرر برساند، باید خودداری نکند

نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است، ولی اگر عورت خود را به وسیله ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخلی نشستن روبروی باد، و در جاده و خیابان و کوچه و درب خانه، و زیر درختی که میوه می دهد، و چیز خوردن و توقف زیاد، و تطهیر کردن با دست راست مکروه است. و همچنین است حرف زدن درحال تخلی، ولی اگر ناچار باشد یا ذکر خدا بگوید، اشکال ندارد.

ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب خصوصا آب ایستاده، مکروه است. خودداری کردن از بول و غائط مکروه است. و اگر ضرر برساند، باید خودداری  نکند.

مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع و بعد از بیرون آمدن منی بول کند.

بخش احکام اسلامی تبیان


 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
ریختن آب غیر وضو بر روى دست به هنگام وضو

ریختن آب غیر وضو بر روى دست به هنگام...

ریختن آب غیر وضو بر روى دست به هنگام وضو
حکم سود سپرده حج تمتع

حکم سود سپرده حج تمتع

حکم سود سپرده حج تمتع
چگونه چیز نجس پاک می شود؟

چگونه چیز نجس پاک می شود؟

چگونه چیز نجس پاک می شود؟
احکام تخلی

احکام تخلی

احکام تخلی
UserName