• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1381/05/01
  • تاريخ :

نهيبی به دل زان فراز آمدش
سوی کعبه رفتن نياز آمدش
نبيره ی اسماعيل پيغمبر است
که پور ابراهيم نيک دختر است
از آنجای با گنج و ديهيم رفت
به ديدار خانه ابراهيم رفت
پياده بيامد به بيت الحرام
اسماعيليان زو شده شادکام

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName