• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2521
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

نهيبی به دل زان فراز آمدش
سوی کعبه رفتن نياز آمدش
نبيره ی اسماعيل پيغمبر است
که پور ابراهيم نيک دختر است
از آنجای با گنج و ديهيم رفت
به ديدار خانه ابراهيم رفت
پياده بيامد به بيت الحرام
اسماعيليان زو شده شادکام

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
ادبیات حج (نثر و نظم)

ادبیات حج (نثر و نظم)

ادبیات حج (نثر و نظم)
ادبیات حج (نثر و نظم)

ادبیات حج (نثر و نظم)

ادبیات حج (نثر و نظم)
ادبیات حج (نثر و نظم)

ادبیات حج (نثر و نظم)

ادبیات حج (نثر و نظم)
ادبیات حج (نثر و نظم)

ادبیات حج (نثر و نظم)

ادبیات حج (نثر و نظم)
UserName