• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1381/05/01
  • تاريخ :

بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت
روزی که خطبه کرد نبی بر سر (غدير)
دست علی گرفت و بدو داد جای خويش
گردست او گرفت جز از دست او مگير
با خرد باش يک دل و همبر
چون نبی با علی به روز غدير
شرف چيز به هنگام پديد آيد از او
چون پديد آيد تشريف علی روز غدير
بر سر خلق مر او را چو وصی کرد نبی
اين به اندوه در افتاد از او آن به زخير

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName