• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1381/05/01
  • تاريخ :

شعر

حضرت محمد (ص)

ابرهه با پیل بهر ذل بیت
آمده تا افکند حی را چو میت
تا حریم کعبه را ویران کند
جمله را زان جای سرگردان کند
تا همه زوار گرد او تنند
کعبه او را همه قبله کنند
وز عرب کینه کشد اندر گزند
که چرا در کعبه ام آتش زنند
عین سعیش را عزت کعبه شده
موجب اعزاز آن بیت آمده
مکیان را عز یکی بد صد شده
تا قیامت عزشان ممتد شده
او و کعبه اش می شود مخسوف تر
از چه است این ؟ از عنایات قدر
از جهاز ابرهه همچون دده
آن فقیران عرب منعم شده
او گمان برده که لشکر می کشد
بهر اهل بیت خود زر می کشد
اندر این فسخ عزایم و آن همم
در تماشا بوده بر ره هر قدم

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName