• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3258
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

مکروهات احرام

حضرت محمد ص

مکروهات احرام

مسئله 303- مکروهات احرام چند چیز است :

1- احرام در جامه سیاه (1) ، و افضل احرام در جامه سفید است .

2- خوابیدن محرم بر رخت (2) و بالش زرد رنگ .

3- احرام بستن در جامه چرکین و اگر جامه در حال احرام چرک شود بهتر آن است که مکلف مادامی که در حال احرام است آن را نشوید (3) .

4- احرام بستن در جامه راه راه (4) .

5- استعمال حنا (5) پیش از احرام در صورتی که اثر آن تا حال احرام باقی  بماند.

6- حمام رفتن (6) و اولی آن است که محرم بدن خود را با کیسه و مثل آن نساید.

7- لبیک گفتن محرم در جواب کسی که او را صدا نماید (7) .

1- آیة الله سیستانی ، آیة الله تبریزی : بلکه احوط ترک آن است .

آیة الله گلپایگانی ، آیة الله صافی : بلکه اولی ترک پوشیدن هر پارچه رنگ شده است مگر رنگ سبز که در بعضی روایات معتبره استثناء شده است .

2- آیة الله صانعی : بر فراش .

آیة الله بهجت : بر بالش سیاه رنگ .

3- آیة الله مکارم : ولی می تواند آنها را تبدیل به احرامی تمییز کند.

4- آیة الله سیستانی : احرام بستن در جامه نقشه دار و مانند آن .

آیة الله بهجت : این مورد در مناسک ایشان نیامده است .

5- آیة الله مکارم : اگر قصد زینت داشته باشد اشکال دارد و فرقی میان حنا و رنگهای امروز نیست .

آیة الله گلپایگانی ، آیة الله صافی : با قصد زینت خلاف احتیاط است .

آیة الله بهجت : استعمال حنا پیش از احرام و در صورتیکه اثر آن تا حال احرام باقی  بماند.

6- آیة الله مکارم : کراهت حمام رفتن ثابت نیست ولی بدن خود را با کیسه و مثل آن نمالد.

آیة الله سیستانی ، آیة الله تبریزی : اولی بلکه احوط آن است که محرم بدن خود را با کیسه و مثل آن نساید.

7- آیة الله سیستانی ، آیة الله تبریزی : بلکه احوط ترک آن است .

آیة الله اراکی ، آیة الله فاضل : و همچنین ساییدن صورت ، چنانچه نداند موجب بیرون آمدن خون می شود و همچنین کشتی  گرفتن .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
فشار ادرار هنگام نماز از مکروهات است

فشار ادرار هنگام نماز از مکروهات است

فشار ادرار هنگام نماز از مکروهات است
اگر در نماز، مُهر نمازگزار گم شود!

اگر در نماز، مُهر نمازگزار گم شود!

اگر در نماز، مُهر نمازگزار گم شود!
فشار ادرار هنگام نماز از مکروهات در نماز

فشار ادرار هنگام نماز از مکروهات در نماز

فشار ادرار هنگام نماز از مکروهات در نماز
نوافل شبانه روز چند رکعت است؟

نوافل شبانه روز چند رکعت است؟

نوافل شبانه روز چند رکعت است؟
UserName