• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2144
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

بیرون آوردن خون از بدن

 
حج

بیرون آوردن خون است از بدن خود.

مسئله 450-

بیرون آوردن خون از بدن دیگری مثل حجامت کردن او یا دندان او را کشیدن حرام نیست (1) .

1 - آیة الله فاضل : در حال ضرورت حرام نیست .

مسئله 451 -

 جایز نیست (1) به مثل خراشیدن بدن خون از آن بیرون آورد، و همینطور به مسواک (2) نمودن خون از بن دندانها بیرون آورد.

1 - آیة الله سیستانی : بنابر احتیاط واجب . (مناسک ، ص 198) .

آیة الله مکارم : مکروه است .

2 - آیة الله تبریزی ، آیة الله سیستانی : مسواک زدن عیبی ندارد گرچه بداند خون خارج می شود و کفاره ندارد.

آیة الله خویی ، آیة الله بهجت : بنابر احتیاط واجب .

آیة الله مکارم : در این مسأله . مسأله قبل بنابر احتیاط مستحب .

مسئله 452 -

 جایز است در حال احتیاج (1) خون بگیرد به حجامت و غیر آن ، و همینطور خون دمل را بیرون آورد در حال احتیاج و جرب را خاریدن در صورتی  که موجب آزار است ، اگرچه از آن خون درآید.

1 - آیة الله خویی : در حال ضرورت یا رفع ناراحتی .(مناسک ، مسأله 274) .

مسئله 453 -

خون از بدن درآوردن کفاره ندارد (1) .

1- آیات عظام گلپایکانی ، سیستانی ، صافی : بنابر احوط و اولی کفاره آن یک گوسفند است .

آیة الله تبریزی : کفاره اش بنابر احتیاط یک گوسفند است .

آیة الله خویی : بنابر احتیاط مستحب کفاره اش یک گوسفند است .(مناسک عربی ، مسأله 273) .

آیة الله فاضل : کفاره ندارد اگرچه بدون عذر باشد.

آیة الله اراکی ، آیة الله نوری : احوط کفاره گوسفند است .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
احكام حج (کیفیت احرام)

احكام حج (کیفیت احرام)

احكام حج (کیفیت احرام)
احكام حج (کیفیت احرام)

احكام حج (کیفیت احرام)

احكام حج (کیفیت احرام)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
UserName