• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2423
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

روغن مالی بدن

حج

 روغن مالیدن است به بدن .

مسئله 395 -

احوط (1) بلکه اقوی حرام بودن مالیدن روغن است اگرچه بوی خوش در آن نباشد.

1- آیات عظام خویی ، تبریزی ، سیستانی : محرم نباید بر بدن خود روغن بمالد.

آیة الله فاضل : اقوی این است .

آیة الله خامنه ای : مالیدن روغن به اعضای بدن و موی سر در حال احرام برای زینت یا نرمی اعضای بدن و امثال آن جایز نیست .

مسئله 396 -

جایز نیست روغنی که بوی خوش در آن است استعمال کند پیش از احرام اگر اثرش باقی می ماند تا وقت احرام .

مسئله 397 -

 اگر از روی اضطرار و احتیاج روغن بمالد عیبی  ندارد.

مسئله 398 -

خوردن روغن مانع ندارد اگر در آن بوی خوش مثل زعفران نباشد.

مسئله 399 -

 اگر در روغن بوی خوش نباشد در مالیدن آن کفاره نیست (1) .

1 - آیة الله اراکی : بنابر احتیاط کفاره روغن مالیدن یک گوسفند است ولو مضطر باشد.

آیة الله خویی : کفاره روغن مالی در صورتی که از روی علم و عمد باشد، یک گوسفند است و اگر از روی نادانی باشد، کفاره اش اطعام یک فقیر است بنابر احتیاط در هر دو مورد.

آیة الله تبریزی : کفاره روغن مالی در صورتی که از روی علم و عمد باشد، یک گوسفند است چه در روغن بوی خوش باشد یا نباشد و اگر از روی نادانی باشد، کفاره اش اطعام یک فقیر است بنابر احتیاط در هر دو مورد.

آیة الله مکارم : احتیاطا یک گوسفند است .

مسئله 400-

 اگر در روغن بوی خوش باشد کفاره آن (1) یک گوسفند است اگرچه از روی اضطرار (2) باشد.

1 - آیة الله سیستانی : اگر محرم با علم و آگاهی و از روی عمد، بدن خود را با روغن خوشبو روغن مالی  نماید، بنابر احتیاط باید یک گوسفند کفاره بدهد، و اگر از روی علم و آگاهی این کار را کرده باشد، بنابر احتیاط کفاره آن اطعام یک فقیر است . (مناسک ، مسأله 258) .

آیة الله خامنه ای : اگر روغن را معطر کرده باشند مانند کرم های معطر و امثال آن احتیاط آن است که یک گوسفند ذبح کند اگرچه واجب نبودن بعید نیست .

آیة الله فاضل : اگر در روغن بوی خوش باشد کفاره خوردن آن یک گوسفند است اگرچه از روی  اضطرار باشد. و در غیر مصرف خوردن هم احتیاطا کفاره را بدهد.

2 - آیة الله بهجت ، آیة الله تبریزی : کفاره اش یک گوسفند است حتی در صورت ضرورت علی  الاحوط.

آیة الله فاضل : در حال اضطرار کفاره ثابت نیست .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
هر زمان می توان نمازهای قضا را بجا آورد

هر زمان می توان نمازهای قضا را بجا آورد

هر زمان می توان نمازهای قضا را بجا آورد
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
UserName