• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1931
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

پوشیدن چکمه و جوراب برای مرد

حج
 

پوشیدن موزه و چکمه و گیوه و جوراب و هرچه تمام روی پا را می گیرد (1) .

1 - آیة الله تبریزی : احوط نپوشیدن هر چیزی است که تمام پشت پا را بپوشاند.

آیة الله گلپایگانی ، آیة الله صافی : و احتیاط آنست که از پوشیدن چیزی که قسمتی  از روی پا را هم نپوشاند نیز خودداری کند ولی بند نعلین اشکال ندارد.

مسئله 369 -

 این حکم اختصاص به مردان دارد و برای زن مانعی ندارد (1) .

1 - آیة الله غروی : عمومیت حکم در این مسأله که شامل زنان هم باشد اگر اقوی نباشد علی الاقل احوط است .

مسئله 370-

 اگر مرد محتاج شود (1) به پوشیدن چیزی که روی پا را می گیرد احتیاط واجب (2) آن است که روی آن را شکاف دهد.

1 - آیة الله صانعی : بلکه مضطر شود.

2 - آیة الله بهجت ، آیة الله مکارم : احتیاط مستحب این است .

آیة الله خویی : احتیاط مستحب (مناسک عربی ، مسأله 248) .

آیة الله خامنه ای : قدر مسلم از حرام بودن پوشاندن روی پا، پوشیدن  چکمه و جوراب و امثال آن است نه هر چیزی که روی پا را می پوشاند و در هر صورت اگر محرم ناچار به پوشیدن آن شود، احتیاط شکافتن روی آن است .

مسئله 371 -

در پوشیدن آنچه روی پا را می گیرد کفاره نیست (1) .

1 - آیات عظام خویی ، تبریزی ، فاضل ، نوری ، اراکی : احوط ثبوت کفاره گوسفند است .

آیة الله بهجت : متعرض حکم کفاره در این صورت نشده اند.

آیة الله سیستانی : در پوشیدن چکمه و مانند آن کفاره ای واجب نیست ، ولی  بنابر احتیاط اگر عمدا جوراب و مانند آن را بپوشد باید یک گوسفند کفاره بدهد.(مناسک ، مسأله 248) .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
احكام حج (کیفیت احرام)

احكام حج (کیفیت احرام)

احكام حج (کیفیت احرام)
احكام حج (کیفیت احرام)

احكام حج (کیفیت احرام)

احكام حج (کیفیت احرام)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
UserName