• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3778
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

عقد ازدواج

حج

 عقد کردن زن از برای خود یا غیر، چه آن غیر، احرام بسته باشد یا نبسته باشد و محل باشد.

مسئله 325

جایز نیست (1) شخص محرم شاهد شود از برای عقد گرچه آن عقد برای غیر محرم باشد.

1 -

آیة الله خویی ، آیة الله تبریزی : شاهد شدن بر عقد بنابر قول مشهور بر محرم حرام است ، و این قول موافق احتیاط است .

آیة الله سیستانی : بنابر مشهور بین فقهاء برای محرم جایز نیست در مجلس عقد ازدواج حاضر شود و احوط و اولی این است که از گواهی دادن بر واقع شدن عقد ازدواج نیز بپرهیزد، اگرچه پیش از احرام در مجلس عقد حاضر بوده است . (مناسک ، مسأله 235) .

آیة الله مکارم : بنابر احتیاط واجب نباید شخص محرم شاهد شود.

آیة الله بهجت : حاضر شدن در مجلس عقد و گواهی دادن بر آن بر محرم حرام است . (مناسک ، مسأله 235) .

آیة الله اراکی ، آیة الله نوری : احتیاط واجب .

مسئله 326 -

احتیاط آن است که شهادت ندهد بر عقد اگرچه شاهد عقد شده باشد، در حال محرم نبودن (1) ، اگرچه جایز بودن آن خالی از قوت نیست .

1 -

آیة الله خویی ، آیة الله تبریزی : بعضی از فقهاء فرموده اند که گواهی بر عقدی  که قبلا واقع شده نیز بر محرم حرام است ، ولی دلیلش ظاهر نیست .

آیة الله مکارم : احتیاط واجب این است که محرم .

آیة الله فاضل : شهادت دادن به عقد در حال احرام جایز است هرچند احتیاط مستحب در ترک آن است .

آیات عظام بهجت ، گلپایگانی ، صافی : شهادت بر عقد جایز نیست ، اگرچه پیش از احرام شاهد شده باشد.

مسئله 327 -

اقوی آن است که خواستگاری کردن در حال احرام جایز است و احتیاط (1) در ترک است .

1 -

آیات عظام اراکی ، نوری ، گلپایگانی ، خویی ، تبریزی ، مکارم ، فاضل ، صافی : بنابر احتیاط واجب محرم نباید خواستگاری  نماید.

مسئله 328 -

رجوع کردن به زنی که طلاق رجعی داده است مانع ندارد.

مسئله 329 -

اگر زنی را در حال احرام جماع کند با علم به مسأله ، آن زن بر او حرام دائمی (1) می شود.

1 -

آیات عظام گلپایگانی ، خویی ، صافی : متعرض حرمت ابدیه نشده اند و فرموده اند که عقد او باطل است .

آیة الله بهجت : اقوی حرمت ابدیه است .(مناسک ، مسأله 233) .

مسئله 330-

اگر زنی  را با جهل به مسأله برای خود عقد کند عقدی که کرده است باطل است ، لکن حرام دائمی (1) نمی شود، ولی احتیاط آن است (2) که آن زن را نگیرد خصوصا اگر با او نزدیکی کرده باشد.

1 -

آیات عظام گلپایگانی ، خویی ، سیستانی ، بهجت : متعرض فرض جهل نشده اند.

آیة الله اراکی ، آیة الله نوری : در صورت دخول ، و در صورت دخول حرام دائمی  می شود.

2 -

آیة الله مکارم : این احتیاط مستحب است .

مسئله 331 -

ظاهرا فرقی بین عقدی و صیغه ای نیست در احکامی که ذکر شد.

مسئله 332 -

 احتیاط آن است (1) که زن اگر احرام بسته باشد و مرد محرم نباشد و

عقد کند او را، با او نزدیکی  نکند و طلاق دهد او را، و در صورت علم به مسأله او را طلاق دهد، و با او هیچ وقت ازدواج نکند.

1 -

آیة الله اراکی : بنابر احتیاط مستحب .

آیة الله فاضل : اگر زنی احرام بسته باشد و مردی که محرم نیست او را به عقد خود درآورد، این عقد باطل است و برای همیشه بر یکدیگر حرام می شوند.

آیات عظام گلپایگانی ، سیستانی ، بهجت : متعرض این فرع نشده اند.

آیة الله خویی ، آیة الله تبریزی : در صورتی که زن محرم باشد و مردی که محرم نیست او را به عقد خود درآورد این عقد باطل است و چنانچه زن عالم به حکم بوده است موجب حرمت ابدی هم می شود.

مسئله 333 -

 اگر کسی  عقد کند زنی را برای محرمی و محرم دخول کند پس اگر هر سه عالم به حکم (1) باشند بر هر یک آنها یک شتر کفاره است ، و اگر دخول نکند کفاره نیست ، و در این حکم فرق نیست بین آنکه زن و عاقد محل باشند یا محرم ، و اگر بعضی از آنها حکم را می دانند و بعضی نمی دانند بر آنکه می داند کفاره است .

1 - آیة الله سیستانی ، آیة الله فاضل : عالم به حکم و موضوع باشند.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
UserName