• تعداد بازديد :
  • جمعه 1386/11/12
  • تاريخ :

چگونه ظاهر لينك‌ها را تغيير دهيم؟

وقتي كه در وب مي‌گرديد، طرح‌هاي مختلفي براي هايپرلينك‌ها مشاهده مي‌كنيد. با استفاده از FrontPage مي‌توانيد هر رنگي را براي لينك‌هاي خود انتخاب كنيد. يك لينك مي‌تواند در يكي از سه مرحله باشد و هر مرحله مي‌تواند رنگ خاص خود را داشته باشد. رنگ پيش فرض هايپرلينك وقتي اعمال مي‌شود كه روي لينك كليك نشده باشد. اين رنگي است كه اكثر مواقع مشاهده مي‌شود. بنابراين آن را بدرستي انتخاب كنيد. رنگ هايپرلينك فعال وقتي ديده مي‌شود كه به آن اشاره كنيد. رنگ هايپرلينك بازديد شده، وقتي ديده مي‌شود كه روي آن كليك كرده باشيد.

 Page Properties را باز كنيد  

 

چگونه ظاهر لينك‌ها را تغيير دهيم؟

پيدا كردن ابزارهاي انتخاب رنگ لينك‌ها، كمي سخت است. از منوي Format گزينه Background را انتخاب كنيد تا گزينه‌ها را مشاهده كنيد.(يا روي يك قسمت خالي از صفحه كليك راست كنيد و از منوي حاصله، گزينه Page Properties را انتخاب كنيد.). كادر محاوره‌اي Page Properties باز مي‌شود.

 انتخاب رنگ پيش فرض لينك  

 

چگونه ظاهر لينك‌ها را تغيير دهيم؟

برگه Background را باز كنيد. از ليست Hyperlink ، رنگ پيش فرض لينك را انتخاب كنيد.

   

 انتخاب رنگ لينك بازديد شده  

 

چگونه ظاهر لينك‌ها را تغيير دهيم؟

از ليست Visited hyperlink ، رنگ لينك بازديد شده را انتخاب كنيد.

 

 انتخاب رنگ لينك فعال   

 

چگونه ظاهر لينك‌ها را تغيير دهيم؟

از ليست Active hyperlink ، رنگ لينكي كه اخيراً كليك شده است را انتخاب كنيد. از آنجايي كه اين رنگ، خيلي كم ديده مي‌شود، برخي افراد، آن را همرنگ هايپرلينك پيش فرض قرار مي‌دهند.

   

 ايجاد جلوه تغيير لينك  

 

چگونه ظاهر لينك‌ها را تغيير دهيم؟

براي ايجاد يك جلوه پر زرق و برق، از جلوه تغيير لينك استفاده كنيد. وقتي كه يك بازديد كننده به يك لينك متني اشاره مي‌كند، ظاهر متن تغيير مي‌كند. بسته به انتخاب‌هاي شما، متن مي‌تواند رنگ خود را تغيير دهد يا پررنگ شود. براي اعمال كردن جلوه‌هاي تغيير روي تمام لينك‌هاي صفحه، گزينه Enable hyperlink rollover effects را انتخاب كنيد.

   

 شيوه تغيير را انتخاب كنيد  

 

چگونه ظاهر لينك‌ها را تغيير دهيم؟

روي دكمه Rollover Style كليك كنيد تا كادر محاوره‌اي Font باز شود. گزينه‌هاي مربوط به شيوه را از اين كادر محاوره‌اي انتخاب كنيد. دو بار روي Ok كليك كنيد تا شيوه تغيير لينك، تغيير كند.

  

* توجه *

رنگ و زمينه

اگر بخواهيد رنگ هايپرلينك‌هاي صفحه‌اي را تغيير دهيد كه از يك زمينه استفاده مي‌كند، نمي‌توانيد از دستورالعمل‌هاي اين كار عملي استفاده كنيد. زمينه، رنگ‌هاي مورد استفاده توسط هايپرلينك‌ها را كنترل مي‌كند. براي تغيير دادن رنگ‌ هايپرلينك‌ها روي صفحه‌اي كه توسط يك زمينه كنترل مي‌شود، به كار عملي 5«چگونه يك زمينه را تغيير دهيم» در بخش 2 مراجعه كنيد

 

 

UserName