• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/06/05
  • تاريخ :

اعلام اسامی ملی پوشان کشتی آزاد اعزامی به رقابتهای جهانی


اعضای كمیته فنی فدراسیون كشتی ، بدون نتیجه گیری در اوزان 74 و 120 كیلو گرم ، نفرات سایر اوزان را برای رقابتهای جهانی چین انتخاب كردند .

در پایان جلسه دیروز كمیته فنی فدراسیون كشتی در خصوص انتخاب تیم ملی كشتی آزاد ،

55 كیلو گرم : تقی داداشی

60 كیلو گرم : مراد محمدی

66 كیلو گرم : مسعود مصطفی جوكار

84 كیلو گرم : رضا یزدانی

96 كیلو گرم : علیرضا حیدری

برای شركت در رقابتهای جهانی انتخاب شدند .

اما در وزن 74 كیلو گرم از بین علی اصغر بذری و مهدی حاجی زاده و در وزن 120 كیلو گرم از بین علیرضا رضایی و فردین معصومی ، مقرر شد پس از بررسی بیشتر و سنجش میزان آمادگی این چهار كشتی گیر ، نفرات اصلی انتخاب شوند .

UserName