• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2723
 • چهارشنبه 1382/2/17
 • تاريخ :

 17 اردیبهشت ماه ، سالروز در گذشت محمد رضا رحمانی مشهور به "مهرداد اوستا"

 17اردیبهشت ماه سال1370هجری شمسی : محمد رضا رحمانی مشهور به مهرداد اوستا ،  شاعرپژوهشگرایرانی درگذشت. این هنرمند گرانقدرابتدا با سمت مشاورادبی و برنامه ریز در وزارت فرهنگ مشغول به كارشد و بعدها دردانشكده معماری دانشگاه شهید بهشتی و دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس كرد. استاد اوستا سالهای متمادی را صرف تحقیق دراشعارشاعران ایران زمین چون حافظ ،سنایی، مولوی و خاقانی كرد. استاد اوستا همچنین اشعاری زیبا دررثای حضرت امام خمینی(ره) سروده است. "  تصحیح دیوان سلمان ساوجی، پژوهشی دردستورزبان فارسی، امام حماسه ای دیگر ، زكاروان رفته " ازآثاراستاد اوستا بشمارمی روند.

0شرح زندگی و آثار وی

نظامی و اشعارش

نظامی و اشعارش

نظامی و اشعارش
سهراب، سفیر صلح و آشتی

سهراب، سفیر صلح و آشتی

سهراب، سفیر صلح و آشتی
چون اهل قبله هستم فراموش شدم

چون اهل قبله هستم فراموش شدم

چون اهل قبله هستم فراموش شدم
ادیب کوشا

ادیب کوشا

ادیب کوشا
UserName