• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/01/24
  • تاريخ :

" گزیده آراء اندیشمندان (خدا) "

زندگی صحنه تلاش و بالندگی و لحظه های آن چون رودی در گذراست ، تلاطمی که درآن ، انسانها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است از لحظات و سخنان دیگران عبرت بگیریم :

- هرتوانائی ، غیراز باریتعالی ناتوان وهرمالکی جز خداوند مملوک است ، هرعالـِمی غیراز پروردگارعلم آموز و هر توانائی جزخداوند ، قدرت و عجزش به هم آمیخته است . ( حضرت علی علیه السلام)

- خدا همه چیز است ، ولی هیچ یک از چیزهایی که من فکر می کنم ، نیست. ( بودلر)

- گفته ام که خدا حقیقت است و اکنون می گویم که حقیقت ، خداست. (گاندی)

- هرگز خدا را از روی عادات و اخلاق و کارها و زندگی خودمان قضاوت نکنیم . ( مترلینگ)

- خدا را با خوشبختی ات مسنج. ( ژید)

- هیچ کس نمی تواند خدا را برای دیگران توصیف کند، زیرا به محض اینکه توانست خدای خویش را وصف کند، دیگر او خدا نیست، بلکه مثل من و شما است. ( مترلینگ)

- در تمام آسمان و زمین ، چیزی به غیر از روح انسان این قدر به خدا شبیه نیست. ( کازانتزاکیس)

- انکار وجود خدا ، به منزله انکار وجود انسان است . (مترلینگ)

- کسی که از مردم می ترسد ، از خدا نمی ترسد و کسی که از خدا می ترسد ، از مردم نمی ترسد. ( تولستوی)

- یک پرنده کوچک که زیر برگها نغمه سرایی می کند، برای اثبات خدا کافی است.(هوگو)

- محققی که در جستجوی خداست، ایمانش صد برابر محکم تر از کسانی است که به خدایی ندیده و نشناخته و تحقیق نکرده ایمان دارند. (مترلینگ)

UserName