• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1385/05/17
  • تاريخ :

آهسته و پیوسته


 در مقاله ی پیش خواندیم که ... 

مى رود امامزاده، سرش را مى چسباند به ضریح و یكریز اشك مى ریزد. نماز حاجتى هم مى خواند. بیرون كه مى آید ، شمعى روشن مى كند و موقع بازگشت آنقدر احساس سبكى مى كند و آنقدر ذهنش روشن و امیدوار شده كه حس مى كند، هیچ نقطه تاریك و گره بسته اى در آن جایى ندارد. این شیوه آرامش یافتن و سفر به درون را از مادرش یاد گرفته و او هم از مادرش و همین طور مى داند كه نسل به نسل هم ادامه خواهد داشت. اما تنوع در نیاز، خواسته ها و مشكلات، تنوع در پاسخ ها و راه حل ها را نیز به همراه آورده است. بیشتر شدن تناقض هاى روحى و اقتصادى، افزایش مشكلات جسمى و اقتصادى، سردرگمى، دلشوره و نگرانى اى را به همراه آورده كه سبب روى آوردن مردم به ویژه جوانان و زنان به یادگیرى تكنیك هایى نظیر یوگا شده است.

شمسى آذرنیوش مربى یوگا مى گوید: «یوگا مجموعه اى از تكنیك هاى مشخص براى توسعه همه ابعاد وجودى یك فرد اعم از بعد جسمى، احساسى، فكرى و روحى است تا در نهایت فرد از خودشناسى به خداشناسى برسد و با تسلط بر نفس و ارتباط قلبى با خدا به آرامش درونى دست پیدا كند.»

یوگا مراحل زیادى دارد. اما به نظر شمسى آذرنیوش همه آنها هدفشان یكى است: «هماهنگى جسم و روح. فقط مهم این است كه حركت در مسیر یادگیرى یوگا باید آهسته و پیوسته باشد. پله پله راه را پیمود، اما انتهایى هم ندارد . یوگا در اصل به معناى پیوستن به خالق هستى و اتحاد خود با دیگران است و هرچه در آن پیش بروى، تشنه تر مى شوى.

مدرسان یوگا معتقدند یادگیرى این شیوه ها سبب افزایش كارایى بدن در محیط كار، كاستن از فشارهاى عصبى زندگى صنعتى و افزایش قابلیت هاى جسم و ذهن مى شود. . با كسب این آرامش انسان قادر است، خردمندانه و خوشبخت زندگى كند.

روى آوردن به یادگیرى تكنیك هایى از قبیل یوگا، مدیتیشن و تى ام در بین جوانان و زنان به ویژه در خانواده هاى مرفه بیشتر دیده مى شود، اما به مرور به سایر گروه ها و طبقات نیز سرایت مى كند. در یك مركز آموزش یوگا كه در آن كلاس هاى آموزش یوگا به طور جداگانه براى مردان و زنان تشكیل مى شود، استقبال از سوى زنان بیشتر است. یكى از مسئولان مراكز این موضوع را با فرهنگ جامعه و ذهنیت حاكم بر مردان و زنان مرتبط مى داند: «اغلب مردان صرف وقت براى یادگیرى یوگا و سایر تكنیك ها را ناشى از كمبود اعتماد به نفس مى دانند و البته آنها بیشتر تحت فشار هستند و زمان كمترى صرف خود مى كنند. اما زنان اوقات فراغت بیشترى دارند و چون درونگراتر، منفعل تر و حساس تر از مردان هستند، از این تكنیك ها استقبال بیشترى مى كنند.»

«تعلیم چگونگى رفتار اجتماعى، این كه فرد به دیگران آزار نرساند و با آنان روابطى دوستانه داشته باشد (یاما)، تعلیم نظم در زندگى، امور روزانه و پاك نگهداشتن جسم و روان (نیاما)، تعلیم حركات جسمى و نرمش هاى خاص (آساناها)، تعلیم كنترل تنفس (پرانامایا)، كنترل و نگهدارى ذهن از خواسته هاى نفسانى، كشمكش ها، اضطراب (پراتیاها)، تمركز فكر و توجه كامل روى فعالیت هاى روزانه (هارانا) و خلأ ذهنى كه در آن ذهن از تمام تفكرات پراكنده آزاد شده و فقط توجه خود را به وحدت یا كائنات معطوف كرده باشد (دیانا) اركان یوگا هستند. همچنین در یوگا توجه به ( چاكرا )ها عملكرد آنها و تأثیرشان بر روى بدن حیاتى است. شمسى آذرنیوش مربى یوگا مى گوید: «چاكرا جایگاه دریافت انرژى و تعمیم آن به كل ارگانیسم بدن است. در بدن بیش از 72 هزار چاكرا وجود دارد ولى مهمترین آنها هفت چاكرا است كه هر كدام رنگ مخصوص خود را دارند. این چاكرا ها در انتهاى ستون فقرات، اطراف ناف، در ناحیه قلب، در گلو به همراه غده تیروئید، بین ابرو و در قسمت فوقانى سر و... قرار دارند.

یكى از فواید یوگا تمركز است. با تقویت چاكراها با قدرت تمركز را افزایش مى دهیم. اگر عادت به تمركز داشته باشیم در هر كارى موفق مى شویم. در زندگى پر اضطراب امروز كه هر كدام روزانه با دهها مسئله تنش زا روبرویم، به هنگام كار، رانندگى، غذاخوردن، درس خواندن . رانندگى مى كنیم ، ولی فكرمان هر جایى هست ، غیر از كارى كه انجام مى دهیم، اما با كمك تمرینات یوگا این ذرات تفكر را به صورت

توده ی عظیمى درمى آوریم و تبدیل به قدرت بزرگى مى كنیم. در این صورت ، هم به آرامش دست مى یابیم و هم كیفیت كار را بالا مى بریم. به همین دلیل است كه مى گوییم یوگا مى تواند تنش و اضطراب را از جامعه دور كند. قدرت هاى ذهن مثل پرتوهاى نور از هم دور مى شوند، اما اگر متمركز شوند، مى درخشند.»

مد، تبلیغات یا نیاز واقعى

بسیارى از شركت كنندگان در كلاس هاى یوگا با اعتقاد به آنچه یوگا مى تواند براى جسم و روح آنها انجام دهد به مشتریان پر و پا قرص و دائم این كلاس ها تبدیل مى شوند و البته گروهى هم فقط از روى كنجكاوى و تحت تأثیر این كه یوگا مى تواند زندگى آنها را متحول كند، قدم به این كلاس ها مى گذارند اما یوگا نه فقط براى همه كسانى كه راهى این كلاس ها مى شوند تأثیر یكسان ندارد، بلكه ارائه دهندگان تكنیك هاى یوگا نیز همگى از تخصص و دانش كافى در این زمینه برخوردار نیستند و در برخى از مراكز آموزش یوگا كه به شكل غیرقانونى در نقاط مختلف شهر پراكنده اند، ارائه آموزش هاى غلط صدمات جسمانى و روحى را نیز به همراه دارد.

سودابه رفعتى از طریق یكى از آگهى هاى آموزش یوگا به كلاس یوگا رفته است اما در مدت زمان كوتاهى كمردردى كه داشته تشدید شده ، و كارش به بسترى شدن در بیمارستان كشیده است او به یاد دارد در كلاسى كه در آن شركت مى كرد فقط اجازه داشتند غذاهاى گیاهى و سبزیجات مصرف كنند و استاد كلاس خوردن غذاهاى گوشتى را براى آنها منع كرده بوده كه همین موضوع سبب بروز اختلالات تغذیه اى در برخى از شاگردان كلاس شده بود.

هر چند انجمن یوگا به عنوان زیرمجموعه اى از سازمان تربیت بدنى ثبت شده است ، اما مدعیان بى تخصص و سودجویانى هم هستند كه از استقبال و علاقمندى مردم به یادگیرى یوگا و تكنیك هاى آن در جهت منافع مادى خود سوء استفاده مى كنند. شمسى آذرنیوش مدرس یوگا بر این نكته تأكید مى كند كه: «یوگا حتماً باید زیر نظر مربى كارآزموده و با تجربه تعلیم داده شود و در غیر این صورت خطرناك است. رها كردن نیروى درون و آزاد كردن ذهن باید به تدریج انجام شود. این نیرو مثل مارى در بدن خفته است و بیدار شدن ناگهانى آن خطرناك است. ضمن آنكه یوگا به معنى ریاضت كشیدن، نخوردن، نخوابیدن و گرسنگى و تشنگى كشیدن نیست. در یوگا تأكید بر این است که غذاهایى را بخوریم كه بیشتر از سبزیجات ، لبنیات  و حبوبات  است و خوردن گوشت قرمز نه این كه حذف كنیم، بلكه به حداقل برسانیم. گروه هایى هم هستند كه یوگا براى آنها مناسب و مفید نیست. زنان باردار بعد از سه ماهگى نمى توانند یوگا كنند و یا زنان در دوران عادت ماهیانه نباید یوگا انجام دهند. بیماران قلبى، در نگهدارى نفس آزاد نیستند، البته نفس گیرى هاى معمولى و عمیق مى توانند انجام بدهند، اما حبس كردن نفس برایشان مضر است. همین طور كسانى كه فشارخون زیاد، زانو درد و دیسك كمر و افسردگى دارند، باید حتماً قبل شروع آموزش مربى خود را در جریان بگذارند و در انجام تمرینات یوگا نهایت دقت را داشته باشند و چه بسا از انجام برخى حركات منع هم بشوند.»

وسوسه تجربه ذهنى تكنیك هایى نظیر یوگا ، اگر ندانسته و فقط تحت تأثیر تبلیغات و دنبال روى از مد باشد، نظیر هر كارى كه بدون آگاهى، دانش و انگیزه كافى صورت مى گیرد، یا سبب مى شود فرد در نیمه راه آن را رها كند و یا جز صرف پول و وقت نتیجه اى دیگر در برنداشته باشد. به عقیده خانم آذرنیوش ذهن هشیار، اراده آهنین، قلبى پر از عشق كه وقف خدمت به همنوع و شناخت خود مى شود، هدف یوگاى كامل است و لازمه دستیابى به چنین دانش و توانایى طى كردن مراحل مختلف یوگا و استمرار در آن است. در غیر این صورت به نظر مى رسد در زمانه اى كه حتى معنویت هم به بازار سودآور براى عده اى تبدیل شده است، جذابیت ها خیلى زود رنگ مى بازد و هر تكنیك و شیوه اى به سرعت جایش را به دیگرى مى دهد.

سایت آفتاب

لینک:

- فروش کتاب های « دائرة المعارف » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName