• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/05/15
  • تاريخ :

کمیته المپیک طلا می خواهد


دبیركل كمیته ملی المپیك گفت ازفوتبال انتظاركسب عنوان قهرمانی و نشان طلای بازی های آسیایی 2006 دوحه را داریم .

علی كفاشیان ضمن رد عدم بازگشت رنه سیموئز سرمربی تیم فوتبال امیدایران به تهران گفت :او تا 15 مرداد مرخصی دارد و مطمئن باشید كه وی برمی گردد كمیته به كار او اعتقاد دارد و حتما از او استفاده می شود.

كفاشیان سپس افزود:مامدافع عنوان قهرمانی فوتبال هستیم پس باید بتوانیم آن راتكراركنیم .

دبیركل كمیته ملی المپیك سپس به لزوم بالا نرفتن توقع ها اشاره كرد و گفت :نباید خودمان را كوچك ببینیم اما بالا رفتن توقع ها هم مشكل ایجاد می كندواسترس ورزشكاررابالا می برد.

به نظرمی رسدبایدشرایطی فراهم شودكه انتظارواقعی ازهررشته بصورت شفاف مطرح شودتامشكلی پیش نیایدبه هرحال هررشته یك توانی داردوبر اساس همان توان می تواندعمل كند.

كفاشیان درپاسخ به این سئوال كه پس چراتوقع ازفوتبال رابالا می برید ، گفت : فوتبال توان قهرمانی را دارد و این توقع زیادی نیست كه آنها قهرمان شوند. هر رشته باید در حد بالا ترین توان خود نتیجه بگیرد این انتظار صحیح است تا اینكه از یك ورزشكاركه توانش ششم شدن است انتظاركسب مدال طلا داشته باشیم .

UserName