• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1381/05/02
  • تاريخ :

با نام آنکه یادش آرام بخش دلهاست

علّامه عارف،حضرت آیت الله سید محمّد حسین طباطبایی،خورشید درخشانی در وادی علوم عقلی و نقلی در عصر حاضر است که عصاره قرنها تلاش در پهنه علوم اسلامی را در قالب ذوق خود نقش زده است چنانکه اکنون عقلِ هر طالب فیضی را جانی نو می دهد.

اما در این عصر حیرت که دست نیاز وجودها برای جرعه ای از این چشمه به طلب دراز است بر آن شدیم تا مشتی از خُنکای این جویبار را بر گونه های عقل زنیم.

در محضر علّامه عرصه سبزی است برای این فیض.

مناط ما گزینش بخش هایی از نوشتارهای استادِ علّامه، و ویرایش آن به زبانی ساده و روان است تا کام تمام مشتاقان را به آن شیرین کنیم.

درپایان هر مطلب، مأخذ آن ذکر خواهد شد.

دین و اندیشه

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName