• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1155
 • جمعه 1386/8/4
 • تاريخ :

تصمیم شیخ انصاری

تصمیم شیخ انصاری

نوشته اند: مرحوم شیخ انصاری مدتی در دزفول به امور شرعی مردم رسیدگی می کرد. روزی دو نفر طرف دعوا به محضر او حاضر شده و هر یک ادعای خویش بیان داشته از آن مرحوم درخواست رسیدگی و صدور حکم کردند. شیخ فرمود: امشب بروید و فردا برای نتیجه مراجعه کنید. شب یکی از شخصیتهای شهر به شیخ پیغام داد. چون یکی از طرفین دعوا از اقوام من است و با من نسبت فامیلی دارد، استدعایم از شما این است در صدور حکم از او جانب داری کنید. شیخ شبانه از دزفول خارج شد و گفت: در شهری که متنفذین در احکام شرعی مداخله کنند، توقف جایز نیست و نیز آورده اند که وقتی به وی گفتند طلبه ای دزدی کرده گفت: نگویید طلبه ای دزدی کرده، بگویید دزدی در لباس طلبگی اقدام به دزدی کرده است!!

دهقان و خیار

دهقان و خیار

دهقان و خیار
جوان آزاد منش

جوان آزاد منش

جوان آزاد منش
تا به نفع تو بود زر بود حالا که به نفع من است کاه زرد

تا به نفع تو بود زر بود حالا که به نفع من...

تا به نفع تو بود زر بود حالا که به نفع من است کاه زرد
جوان پاکدل

جوان پاکدل

جوان پاکدل
UserName