• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1993
 • پنج شنبه 1381/12/29
 • تاريخ :

صحبت گل

 نواها زنده شد در شاخساران‏

زمستان را سر آمد روزگاران‏

كه مى‏آید ز طرف جویباران‏

گلان را رنگ و نم بخشد هواها

 شود روشن‏تر از باد بهاران‏

چراغ لاله اندر دشت و صحرا

 گریزد این غزال از مرغزاران‏

دلم افسرده ‏تر در صحبت گل‏

دمى نالان چو جوى كوهساران‏

دمى آسوده با درد و غم خویش‏

 نگویم حال دل با رازداران‏

ز بیم این كه ذوقش كم نگردد

اقبال لاهورى

پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را

پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را

پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را
من آن مرغم که ...

من آن مرغم که ...

من آن مرغم که ...
قصه عاشقان خوش است بسی

قصه عاشقان خوش است بسی

قصه عاشقان خوش است بسی
سفری دل انگیز در داستانهای کهن

سفری دل انگیز در داستانهای کهن

سفری دل انگیز در داستانهای کهن
UserName