• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3604
 • پنج شنبه 1381/12/29
 • تاريخ :

بهار آمد

نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

بهار آمد بهار آمد بهار مشكبار آمد

خرامان ساقى مه رو بامر شهریار آمد

صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد

طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد

حبیب آمد حبیب آمد بهدلدارى مشتاقان‏

 شقایقها و ریحانها و لاله خوش عذار آمد

ربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد

 بهدشت آب و گل بنگر كه پر نقش و نگار آمد

ز سوسن بشنو اى ریحان كه سوسن صد زبان آمد

 به گوشش سرو مى‏گوید كه یار بردبار آمد

سمن با سرو مى‏گوید كه مستانه همى رقصى‏

 زمین سر سبز و خرم شد زمان لاله زار آمد

مه دى رفت و بهمن هم برو، كه نوبهار آمد 

 ثنا و حمد مى‏خواند كه فیض بى‏شمار آمد

هزاران مرغ شیرین بر نشسته بر سر منبر 

چمن را گفت اشكوفه كه فضل كردگار آمد

سمن را گفت نیلوفر كه پیچاپیچ من بنگر

مولانا

پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را

پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را

پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را
من آن مرغم که ...

من آن مرغم که ...

من آن مرغم که ...
قصه عاشقان خوش است بسی

قصه عاشقان خوش است بسی

قصه عاشقان خوش است بسی
سفری دل انگیز در داستانهای کهن

سفری دل انگیز در داستانهای کهن

سفری دل انگیز در داستانهای کهن
UserName