• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1381/12/29
  • تاريخ :

بهار آمد

نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

بهار آمد بهار آمد بهار مشكبار آمد

خرامان ساقى مه رو بامر شهریار آمد

صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد

طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد

حبیب آمد حبیب آمد بهدلدارى مشتاقان‏

 شقایقها و ریحانها و لاله خوش عذار آمد

ربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد

 بهدشت آب و گل بنگر كه پر نقش و نگار آمد

ز سوسن بشنو اى ریحان كه سوسن صد زبان آمد

 به گوشش سرو مى‏گوید كه یار بردبار آمد

سمن با سرو مى‏گوید كه مستانه همى رقصى‏

 زمین سر سبز و خرم شد زمان لاله زار آمد

مه دى رفت و بهمن هم برو، كه نوبهار آمد 

 ثنا و حمد مى‏خواند كه فیض بى‏شمار آمد

هزاران مرغ شیرین بر نشسته بر سر منبر 

چمن را گفت اشكوفه كه فضل كردگار آمد

سمن را گفت نیلوفر كه پیچاپیچ من بنگر

مولانا

UserName