• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1385/03/06
  • تاريخ :

برنز برای شیرجه ایران


تیم شیرجه از سكوی 10 مترِ ایران به یك نشانِ برنزِ بین المللی دست یافت.

‌‌‌در آخرین روزِ رقابتهای شیرجهء كاپ آزادِ اوكراین ، تیمِ شیرجهء هماهنگ از سكوی 10 مترِ كشورمان متشكل از قائم میرآبیان و مجید نظافتی در میان 15 تیمِ شركت كننده و درحالی كه اختلاف امتیازِ بسیار كمی با تیم دوم داشت ، موفق به كسب نشان برنزِ این ماده شد.

تیم شیرجه ایران پیش از این یك مقام پنجمی و یك ششمی در رشتهء تخته فنرِ سه متر بدست آورده بود.

UserName