• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/03/03
  • تاريخ :

قریب برنامه می دهد

دکتر محمد قریب برنامه های خود را برای باقی ماندن در پست مدیر عاملی باشگاه استقلال به باشگاه ارائه می کند.

طبق آخرین اخبار دریافتی ،

مدیرعامل کنونی باشگاه تصمیم دارد در چارت پیشنهادی خود پست معاون را بگنجاند و به تصویب هیات مدیره برساند و همچنین بودجه 10 میلیاردی خود را برای برنامه آینده پیشنهاد كرده است كه از این مبلغ ، 5/5 میلیارد آن برای طرحهای عمرانی درنظر گرفته خواهد شد .

UserName