• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • چهارشنبه 1390/05/19
 • تاريخ :

روش رسم و ویژگی های چند ضلعی منتظم

روش رسم و ویژگی های چند ضلعی های منتظم

موضوع:

چند ضلعی های منتظم

 

هدف:

کشف و درک روش رسم و ویژگی های چند ضلعی های منتظم

 

شرح فعالیت:

برای ترسیم چند ضلعی های منتظم معمولاً از دایره استفاده می شود. آیا می توانید روش رسم را با توجه به شکل توضیح دهید؟ لغزنده را حرکت دهید و چند ضلعی های متفاوت ایجاد کنید...

در هر مورد به کمک ابزار زاویه، اندازه ی زاویه های مرکزی نظیر کمان های ایجاد شده روی دایره و همچنین اندازه ی زاویه های خود چند ضلعی را مشخص و با هم مقایسه کنید.

همچنین به کمک ابزار «فاصله» اندازه ی اضلاع چند ضلعی را نیز با هم مقایسه کنید.

 1. 1- چه رابطه ای بین اضلاع  و زاویه های یک چند ضلعی منتظم وجود دارد؟
 2. 2- زاویه های چند ضلعی هر کدام یک زاویه ی محاطی هستند. با توجه به اینکه اندازه ی کمان ها را بر حسب درجه می دانید، این زاویه ها چند درجه هستند؟
 3. 3- هر چه تعداد اضلاع چند ضلعی زیاد می شود شکل چند ضلعی به دایره نزدیک تر می شود. با توجه به این موضوع آیا می توانید تعریفی جدید برای دایره بیان کنید؟

تمرین:روش رسم و ویژگی های چند ضلعی های منتظم

در شکل مقابل زاویه ی مرکزی AOB برابر 45 درجه است. به کمک این زاویه، دایره را می توان به 8 کمان مساوی تقسیم ویک هشت ضلعی منتظم ساخت. برای ساخت چند ضلعی های منتظم دیگر کدام یک از زاویه های مرکزی زیر مناسب نیست؟

 

1)36 درجه                    2) 24 درجه                   3) 48 درجه                     4) 12درجه

 

 

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - داودی، طاهری و نوربخش

تهیه: محمد طاهری - تنظیم: یگانه داودی

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName