• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/02/13
  • تاريخ :

سخنرانی مطهری، نور مسجد را می برد..!


انتشار کتاب «مسئله حجاب» در میان دو قشرمتجدد و سنتی بازتاب داشت، اما تأثیر زیادی روی قشر متجدد گذاشت به طوری که تعداد قابل توجهی از بانوان به اصطلاح متجدد که خیال می کردند پوشش اسلامی با تحصیل و پیشرفت قابل جمع نیست و از سوی دیگر در وجدان خود، به خاطر بی حجابی ناراحت بودند، به حجاب اسلامی رو آوردند و آثار این کتاب در جامعه، خصوصاً دانشگاه ها به سرعت ظاهر شد. این کتاب در میان برخی افراد سنتی هم بازتاب داشت؛ برخی از آنها معتقد بودند که این کتاب چون حجاب را منحصر به چادر ندانسته است، بنابر این موجب بی حجابی خواهد شد. می گفتند حرفهای استاد مطهری همه درست و مطابق با فقه اسلامی است ولی نباید گفته شود که وجه و کفیّن مستثنی است و حجاب به شکل غیر چادر نیز ممکن است، زیرا موجب سوء استفاده خواهد شد. ولی استاد مطهری معتقد بودند که باید اسلام را آن طور که هست به مردم معرفی کنیم، نه چیزی به آن اضافه کنیم و نه چیزی از آن کم کنیم؛ به تعبیر دیگر اسلام را بدون آرایش و پیرایش عرضه کنیم، آن گاه فطرت حقیقت جوی انسان ها به سوی آن جذب خواهد شد.

در خانواده ی ما همه بانوان برای پوشش اسلامی از چادر استفاده می کنند حتی نوه های دختر استاد همه از چادر استفاده می کنند.

گاهی شنیده می شد که بدگویی هایی می کردند. آقای ناطق نوری تعریف می کردند که وقتی استاد مطهری در یکی از مساجد منبر می رفت، فردی اعتراض کرده بود که چرا ایشان را به این مسجد دعوت کرده اید، زیرا نور این مسجد می رود، چون ایشان کتاب مسئله حجاب را نوشته است. همچنین یکی از افرادی که حدود ده سال شاگرد استاد بود ولی بعد تغییر فکر پیدا کرد و فرد باسوادی هم بود، در حواشی نسخه ای از این کتاب، نقدهای خود را یادداشت کرده و برای استاد فرستاده بود، استاد نیز در همین کتاب همه نقدهای او را جواب دادند که بعد از شهادت ایشان آن نقد و پاسخ ها به صورت کتاب «پاسخ های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب» منتشر شد. در پاسخ های استاد، نکته های بسیار مهمی ذکر شده که برخی از آنها مبیّن روش فقهی ایشان است.

این کتاب در فضایی منتشر شد که از طرفی سیاست رژیم شاه مبتنی بر ترویج فحشاء و بی بند و باری و اسلام زدایی از ایران بود، چنان که بر ناسیونالیسم ایرانی نیز تکیه می کردند، و از طرف دیگر کمونیست ها و مجاهدین خلق بر بی پایگی حجاب و بر اختلاط مرد و زن و دختر و پسر تأکید داشتند. رژیم شاه تبلیغ می کرد که تحصیل با تدیّن قابل جمع نیست خصوصاً برای بانوان، ولی این کتاب راهی را بر برهان و استدلال پیش پای بانوان قرار داد که این دو را قابل جمع معرفی می کرد و از سوی دیگر می گفت حتی اگر ملاک ناسیونالیسم ایرانی و ایران باستان باشد، در ایران باستان نسبت به اسلام حجاب سخت تری برای بانوان قرار داده بودند.

دکتر علی مطهری

لینکها:

 مسأله "مسأله حجاب" 

 ویژه نامه بزرگداشت شهید مطهری 

 تحریفات عاشورا 

 حجاب و اصل آزادی 

 «آن مرد» توسط مؤسسه شهید آوینی منتشر شد 

UserName