• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/02/11
  • تاريخ :

نتیجه نظرسنجی در خصوص تغییر ساعت رسمی

کشور

 محل سکونتاستان:

مراکز استان شهرهای دیگر  روستا

 میزان تحصیلات:

دانش آموز        زیر دیپلم     دیپلمه       تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی    

******

سوالات:

1) مصوبه قبلی (جلو کشیدن ساعتها) هیئت دولت باعث سردرگمی در زندگی مردم بود.

موافقمنظری ندارم   مخالفم

2) مصوبه قبلی (جلو کشیدن ساعتها) هیئت دولت باعث صرفه جویی در انرژی بود.

موافقمنظری ندارم   مخالفم

3) مصوبه قبلی (جلو کشیدن ساعتها) هیئت دولت باعث بالا رفتن بهره وری افراد در طول روز بود.

موافقمنظری ندارم   مخالفم

4) مصوبه قبلی (جلو کشیدن ساعتها) هیئت دولت در مجموع نسبت به مصوبه جدید.

بهتر است       تفاوتی نمی کند    بدتر است     

:نتیجه نظرسنجی

روستاشهرهای دیگرمراکز استان
محل سکونت
تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی دیپلمه   زیر دیپلمدانش آموز
میزان تحصیلات
گزینه سومگزینه دومگزینه اول
سوال اول
سوال دوم
سوالسوم
سوال چهارم
 تعدادشرکت کنندگان

UserName