• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/02/03
  • تاريخ :

علی آبادی: تمامی اماکن ورزشی دولتی عمومی می شود


معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده تمامی اماکن دولتی براساس برنامه در اختیارعموم مردم و علاقه مندان ورزش قرارمی گیرد.

مهندس علی آبادی پس ازمراسم کوهنوردی در کوه سرخه اراک به خبرنگاران گفت: یکی از اهداف این سازمان ارتقاء روحیه ورزشی درکشور است.

وی افزود: براساس برنامه این سازمان طی شش ماه دوم امسال گزارش کاملی ازمنابع تخصیصی استان ها به رئیس جمهور ارائه می گردد.

رئیس سازمان تربیت بدنی کشور شناسایی استعدادهای بالقوه و رسیدگی به امور ورزشکاران را ازدیگر اولویت های این سازمان خواند و اضافه کرد: ورزش جنسیت نمی شناسد و ورزش بانوان نیزمانند ورزش مردان باید توسعه یابد.

وی در ادامه ازاستادیوم 15هزارنفری درحال احداث اراک بازدید کرد وگفت: برای تسریع در عملیات احداث این پروژه یک میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

UserName