• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/12/24
  • تاريخ :

پس از 26 سال،

"زندگی و مهاجرت آریاییان" از فریدون جنیدی به چاپ سوم رسید


كتاب زندگی و مهاجرت آریاییان از فریدون جنیدی پس از 26 سال به چاپ سوم رسید و فرهنگ واژه‌های رومانو از این پژوهشگر تجدید چاپ می‌شود.

این كتاب درباره‌ی آریایی‌ها و نحوه زندگی آنهاست كه در چاپ جدید، جنیدی تجدید نظرهایی روی آن داشته و مطالبی را به آن افزوده است. این كتاب توسط انتشارات بلخ به‌تازگی منتشر شده است.

فرهنگ واژه‌های “رومانو” هم از این پژوهشگر تجدید چاپ خواهد شد.

این كتاب فرهنگ زبان كولیان جهان است كه شاخه‌ای از آنها در ایران زندگی می‌كنند. چاپ اول این كتاب به‌صورت فتوزیراكس در تعدادی محدود چاپ شده بود.

این كتاب ازسوی دانشگاه گراتس اتریش تقدیر شده و جنیدی در چاپ جدید مقدمه این دانشگاه را به همراه توضیحاتی خواهد آورد. این اثر نیز توسط نشر یادشده منتشر می‌شود.

همچنین “فرهنگ هزوارش‌های دبیره پهلوی” وی به اتمام رسیده و در مرحله لیتوگرافی است و تا نمایشگاه كتاب منتشر خواهد شد.

UserName