• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1390/02/11
  • تاريخ :

ایجاد بار الكتریكی به روش القا

ایجاد بار الكتریكی به روش القا

در درس های گذشته با یكی از روش های باردار كردن اجسام آشنا شدید. در آن روش، دو جسم متفاوت به یكدیگر مالش داده می شدند تا یكی بار مثبت و دیگری بار منفی پیدا ‌كند. در تصویر زیر روش دیگری برای باردار كردن یك گوی رسانا مشاهده می ‌شود.

به شكل توجّه كنید و چگونگی آن را توضیح دهید.

 

ایجاد بار الكتریكی به روش القا

در این روش یك جسم باردار منفی به گوی رسانا نزدیك می ‌شود. این جسم باردار باعث حركت بار منفی گوی به سمت دور از میله می شود، سپس طرف منفی گوی به زمین (یا دست) متصل شده و بار منفی آن تخلیه می شود. در این مرحله گوی دارای بار مثبت است. با دور كردن میله باردار، بار مثبت بطور یكنواخت روی گوی پخش می گردد. با همین روش می توان به گوی بار منفی داد، با این تفاوت كه باید از میله ای با بار مثبت استفاده كرد. بطور كلی بار ایجاد شده با این روش همواره باری مخالف بار میله خواهد بود.

 در تصویر زیر روش دیگری برای باردار كردن دو گوی مشاهده می كنید.

 

ایجاد بار الكتریكی به روش القا

    در این روش هر دو گوی باردار می شوند و بار آن ها همیشه مساوی و مخالف یكدیگر می باشد. روش های جدیدی كه آموختید، همگی مبتنی بر اثر گذاری نیروی الكتریكی از راه دور می باشد، به عبارت دیگر در آن ها نیازی به تماس مستقیم وجود ندارد. به این روشها اصطلاحا " باردار كردن به روش القا" می گویند.

 

 

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی

 

UserName