• تعداد بازديد :
  • شنبه 1390/01/20
  • تاريخ :

تصاویری دیده نشده از محمد علی شاه


محمد علیشاه قاجار که پس از پدرش مظفرالدین شاه به سلطنت رسید از همان ابتدای سلطنت ساز ناسازگاری خود را با مشروطه خواهان کوک کرد و با پشتیبانی دولت روسیه به انحا گوناگون به دشمنی با مشروطه خواهان پرداخت.


محمدعلیشاه با خواست انگلیس از سلطنت خلع و پسرش احمدشاه به پادشاهی رسید. سرانجام محمدعلیشاه در 16 فرودین ماه 1303 شمسی درگذشت.

محمدعلی میرزا قاجار به هنگام تبعید در بندر ادسا

تصاویری دیده نشده از محمد علی شاه

 

محمد علی شاه و وزرای او در باغ شاه بعد از به توپ بستن مجلس

 

تصاویری دیده نشده از محمد علی شاه

مراسم استقبال رسمی از محمدعلی میرزا قاجار ( ولیعهد ) به هنگام ورود به دارالحکومه تبریز در باغ صاحب دیوان

 

تصاویری دیده نشده از محمد علی شاه

 

تاج الملوک ( مادر محمدعلی شاه قاجار و دختر میرزا تقی خان امیرکبیر ) ملقب به ام الخاقان در سنین جوانی

 

تصاویری دیده نشده از محمد علی شاه

محمد علی میرزا در بندر اودسا هنوز امیدوار  است که به سلطنت بازگردد!

 

تصاویری دیده نشده از محمد علی شاه

بندر اودسا ‏، خانواده سابق سلطنتی؛ ملکه جهان همراه با محمدعلی میرزا

تصاویری دیده نشده از محمد علی شاه

 

محمد علیشاه قاجار پس از خلع شدن از سلطنت

تصاویری دیده نشده از محمد علی شاه

 

محمدعلیشاه در اواخر عمر

تصاویری دیده نشده از محمد علی شاه

بخش تاریخ تبیان


منبع:عصر ایران

UserName