• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/12/10
  • تاريخ :

«چپ دست» 150 میلیونی شد

روز شنبه فروش فیلم های روی پرده تغییر چندانی نسبت به روزهای قبل نداشت.

به غیر از « چهارشنبه سوری » و «چپ دست» که فروش خوبی دارند، فروش بقیه فیلم های تعریف چندانی ندارد.

«ما همه خوبیم» که روزهای قبل حول و حوش 800 هزار تومان می فروخت روز دوشنبه با افت فروش چشمگیری مواجه شده و حدود 200 هزار تومان فروخته است. «بربادرفته» هم با 200 هزار تومان افت فروش روبرو شده تا دوشنبه را با رقمی معادل 1/1 میلیون تومان سپری کند.

«سر تو بدزد رفیق»، «غروب شد بیا» و «کودکانه» به اندازه روز قبل خود فروختند. «چهارشنبه سوری» با فروش 5/11 میلیون فروش کل خود را به مرز 181 میلیون نزدیک کرد.

فروش «چپ دست» هم از مرز 150 میلیون تومان گذشت تا همچنان دومین فیلم پرفروش روی پرده سینماها باشد.

UserName