• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5320
 • دوشنبه 1384/12/8
 • تاريخ :

دره کاتماندو

در چهارراه تمدن‌های بزرگ آسیایی، هفت عمارت بودائی و هندو، هم‌چنین سه منطقه مسکونی شهرهای سلطنتی کاتماندو، پتن و باکتاپور، نمایش‌گر هنر نپالی هستند.


نپال

دره کاتماندو

KATHMANDU VALLEY

تاریخ ثبت: 1979

ثبت در لیست میراث جهانی در معرض خطر: 2003

در چهارراه تمدن‌های بزرگ آسیایی، هفت عمارت بودائی و هندو، هم‌چنین سه منطقه مسکونی شهرهای سلطنتی کاتماندو، پتن و باکتاپور، نمایش‌گر هنر نپالی در دوران اوج خود هستند. در میان این 130 عمارت، مناطق زیارتی، معابد، پرستش‌گاه‌ها، حمام‌ها و باغ‌هایی یافته شده‌اند که توسط هر دو گروه مذهبی (بودائی و هندو) ارج نهاده می‌شوند.

خطراتی که منطقه را تهدید می‌کند:

طراحی معماری فوق‌العاده کاتماندو، پتن، باکتاپور به خاطر گسترش بی‌رویه شهری، به تدریج در حال نابودی است.


UserName