• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/12/08
  • تاريخ :

دره کاتماندو

در چهارراه تمدن‌های بزرگ آسیایی، هفت عمارت بودائی و هندو، هم‌چنین سه منطقه مسکونی شهرهای سلطنتی کاتماندو، پتن و باکتاپور، نمایش‌گر هنر نپالی هستند.


نپال

دره کاتماندو

KATHMANDU VALLEY

تاریخ ثبت: 1979

ثبت در لیست میراث جهانی در معرض خطر: 2003

در چهارراه تمدن‌های بزرگ آسیایی، هفت عمارت بودائی و هندو، هم‌چنین سه منطقه مسکونی شهرهای سلطنتی کاتماندو، پتن و باکتاپور، نمایش‌گر هنر نپالی در دوران اوج خود هستند. در میان این 130 عمارت، مناطق زیارتی، معابد، پرستش‌گاه‌ها، حمام‌ها و باغ‌هایی یافته شده‌اند که توسط هر دو گروه مذهبی (بودائی و هندو) ارج نهاده می‌شوند.

خطراتی که منطقه را تهدید می‌کند:

طراحی معماری فوق‌العاده کاتماندو، پتن، باکتاپور به خاطر گسترش بی‌رویه شهری، به تدریج در حال نابودی است.


UserName