• ابلاغ نسبت به اشخاص مجهول المکان
 • ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود. در واقع ابلاغ پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.
 • شرایط ادای سوگند چیست؟
 • تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند.
 • مبنای رای داور و ابطال رای داوری
 • داور و رای داوری از جمله موضوعاتی است که بسیاری از وکلا نیز از ان کم اطلاع هسنتد چرا که فرهنگ داوری بین مردم هنوز به طور واقعی نهادینه نشده است.
 • انواع وقت رسیدگی
 • دادگاه(محکمه) محلی یا جلسه ای است که در آن به شکایت ها و به اتهام های زده شده به افراد و یا نهاد ها و سازمان ها رسیدگی می شود. دادگاه ها معمولا در ساختمان ویژه ای به نام کاخ دادگستری قرار دارند.
 • راه های جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی
 • طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده کنندگان از خدمات قضایی با آن رو به رو هسنتد.طول کشیدن رسیدگی به پرونده ها عوامل مختلفی دارد.
 • چگونه زوال دادرسی صورت می پذیرد؟
 • دادگاه ها مکلفند در صورت تنازع بین اشخاص رفع تنازع نمایند، این رفع تنازع ممکن است از سوی خواهان و وکیل وی و یا از سوی خوانده یا وکیل وی و یا از سوی طرفین و وکلای آنها نیز صورت پذیرد و موجبات زوال دادرسی را فراهم نماید.
 • تقدیم دادخواست به انواع دادگاه
 • دعوا به عنوان توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوط است.اقامه دعوا، در واقع، اعمال توانایی قانونی مزبور است و با تقدیم دادخواست به عمل می آید.
 • تکلیف مستاجر، در صورت عدم استرداد مبلغ ودیعه
 • اگر موجری، در پایان مدت اجاره، ودیعه مستاجر را پرداخت نکند، تکلیف مستاجر چیست؟ بر اساس ماده 149 قانون ۀئین دادرسی مدنی، دادخواست مطالبه یا استرداد وجه و نیز استرداد چک را تقدیم محاکم حقوقی حوزه اقامتگاه طرف نمائید.
 • موعد اعتراض شخص ثالث
 • اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوث العاده شکایت از آراء شمرده می شود. هرگاه حکم یا قراری صادر از دادگاه موجب ضرر و زیان شخص ثالثی شود؛ حق اعتراض به این رای برای شخص ثالث محفوظ است.
 • جرح و تعدیل شهود
 • جرح در لغت به معنای مخدوش کردن است ولی در موضوع ما به معنای خدشه وارد کردن به شاهد می باشد که در مقابل تعدیل بکار می رود. جرح در اصطلاح: عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا ضورت می گیرد.
 • هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
 • بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آن ها در مراجع قضایی و دادگاه ها می شود.
 • مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق
 • هیچ کس نمی تواند به قهر و غلبه مال دیگری را تصرف کند یا برای تصرفاتی قانونی افراد در املاک و اموالشان ممانعتی ایجاد کند. دعاوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت یا ممانعت از حق هم در دادگاه عمومی حقوقی قابل طرح و پیگیری است و هم در دادگاه کیفری شهرستان.
 • دعوای ابطال رای داوری
 • به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان داوری به وجود آمد که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد.
 • منتهی شدن 34 درصد پرونده های مختومه شورای حل اختلاف
 • رئیس دادگستری شهرستان جیرفت شمار پرونده های مختومه در شوراهای حل اختلاف شهرستان در سال جاری را هشت هزار و 820 فقره پرونده اعلام کرد و گفت: 34 درصد پرونده های مختومه، منتهی به صلح و سازش شده که این آمار در مقایسه با میانگین آمار کشوری قابل توجه و اهمیت است
 • مرور زمان در قوانین ایران
 • هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی و آن حکم قطعی رسیدگی نمی شود در این حالت گفته می شود که جرم مشمول مرور زمان شده است.
 • آشنایی با جلب ثالث
 • جلب ثالث وقتی روی می دهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آن ها شخص ثالثی را به آن دعوا بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف ورود ثالث در جلب ثالث، طرفین علاقمند به حضور وی در دعوا می باشند.
 • چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟
 • اظهارنامه عبارت است از نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه های رسمی مطالبه حق به شمار می رود.
 • دعوای تقابل چیست؟
 • دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.
 • واخواهی در نظام حقوقی
 • واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رای مقتضی صادر کند.
 • مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری
 • دعوای متقابل، از دعاوی طاری است که از سوی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود.
 • شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه
 • خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است. مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تاخیر بدهکاری در پرداخت بدهی، از وی خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) بگیرد.
 • تصمیمات دادگاه در امور حسبی
 • تصمیمات جمع تصمیم بوده و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه نیز در لغت به معنای محل دادرسی و مکانی در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می کند.
 • قرار اناطه چیست؟
 • صدور قرار اناطه در امور کیفری یعنی منوط و موکول کردن رسیدگی به امر کیفری و صدور حکم در آن به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی و صدور حکم قطعی از دادگاه اخیر.
 • حقوق اصحاب دعوا در نخستین جلسه دادرسی
 • رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا می کند و خوانده نیز با احضار دادگاه باید در جلسه دادرسی حاضر شود.
 • صدور حکم جلب در دعاوی حقوقی
 • برای گرفتن حکم جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است. اولین نکته ای که باید بدانیم این است که در دعواها و پرونده های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است.
 • دعاوی غیر قابل استماع
 • دعوی از نظر لغوی به معنی طلب است و گفته شده دعوی از نظر شرعی عبارت است از اینکه انسان چیزی را به خود اضافه یا به دیگری اصافه نماید اعم از اینکه ملکی باشد یا حقی در دست دیگری یا بر ذمه او.
 • مصداق کالاهای مشابه چیست؟
 • اگر شخصی دارنده علامت تجاری جهت خرید و فروش و پخش رب گوجه فرنگی باشد، شخص دیگر نمی تواند همان علامت را در تولید بسته بندی آبلیمو و کنسانتره استفاده کند. زیرا این محصولات مشابه هستند و منجر به گمراهی مصرف کنندگان می شود.
 • مطالبه طلب به استناد شهادت شهود
 • اگر کسی از بابت طلبی که از کسی دارد سندی اعم از رسمی یا عادی نداشته باشد از طریق شهادت شهود می تواند طلب خود را در دادگاه به اثبات برساند. بر طبق بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن برای اثبات طلب کافی است.
 • ایراداتی که مانع رسیدگی دادگاه می شوند
 • ایراد در لغت به معنای بهانه گیری و خرده گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می تواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده طرف مقابل بگیرد.
 • تحصیل دلیل در امور کیفری و مدنی
 • تحصیل در لغت به معنای به دست آوردن و فراهم کردن است. دلیل نیز حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری آورده می شود، معنا شده است. بنابراین مقصود از تحصیل دلیل، به دست آوردن حجت برای اثبات امری است.
 • اعاده دادرسی چرا و چگونه؟
 • اعاده دادرسی از جمله روش های فوق العاده شکایت از احکام است که راهی برای بازگشت به دادگاه صادر کننده حکم قبلی محسوب می شود؛ با این هدف که دادگاه از رای قطعی سابق خود بازگردد، چراکه شاکی مدعی است صدور آن رای از روی اشتباه است.
 • چه آثاری بر نخستین جلسه دادرسی مترتب است؟
 • دادرسی در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدم بوده و در اصطلاح حقوقی عام به معنای رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوت کننده برای صدور رای است که با در نظر گرفتن پاسخ طرف مقابل صورت می گیرد.
 • دادگاه صالح به رسیدگی دعوای اعسار
 • باید گفت همان دادگاهی که بدوا به دعوای اصلی رسیدگی و رای بر محکومیت مزبور( محکوم به موضوع دعوای اعسار) را صادر کرده است صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به است.
 • مقررات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها
 • دعوای تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.
 • اصول حاکم بر مقررات داوری تجاری
 • داوری یک شیوه خصوصی حا اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذراند، و داوری می تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.
 • واکاوی دعوای استرداد وجه
 • استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن است. دعوا در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی آمده است، ارزیابی خواهان از جلسات دادرسی آن است که محکوم خواهد شد به همین دلیل از دادگاه تقاضای استرداد دعوا می کند.
 • قرار توقیف دادرسی در قانون
 • هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل شود، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.
 • چگونگی تقویم خواسته در دعاوی غیر منقول
 • تقویم خواسته یکی از مباحث مهم در آیین دادرسی مدنی است، دربسیاری موارد تعیین صلاحیت محاکم و همچنین مبنای صدور حاکم به پرداخت هزینه دادرسی براساس تقویم خواسته صورت می گیرد.
 • اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به
 • برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد را به دادگاه معرفی کند، شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.
 • چگونگی پذیرش اعتراض شخص ثالث در دادگاه
 • اعتراض در لغت و در اصطلاح حقوقی به معنای مختلفی نظیر خرده گرفتن و ایراد گرفتن آمده و ثالث کسی است که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.
 • نحوه تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی و استثناءهای وارده بر آن
 • <p>نحوه تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی و استثناءهای وارده بر آن صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن؛ که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا
 • مقررات داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
 • مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکان پذیر است.
 • نحوه رسیدگی به تقاضای اعسار
 • اعسار، تقسیط، حکم طلاق، عدم توانایی مالی زوج، معسر یکی از مسائلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می گیرد تقاضای اعسار است. طبق ماده یک قانون اعسار ، معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه د
 • چگونه می توان «فرجام خواهی» کرد؟
 • رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است. اصل بر قطعیت احکام دادگاه ه
 • ارکان دادرسی فوری کدامند؟
 • دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.
 • نکات کاربردی اقامه دعوی حقوقی در دادگستری
 • اقامه دعوی حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد لذا در این یادداشت قصد داریم کاربردی ترین نکاتی که لازم است در اقامه دعوی در نظر داشته باشیم را از زمان تنظیم دادخواست تا جلسه رسیدگ