• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری
 • دعوای متقابل، از دعاوی طاری است که از سوی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود.
 • شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه
 • خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است. مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تاخیر بدهکاری در پرداخت بدهی، از وی خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) بگیرد.
 • تصمیمات دادگاه در امور حسبی
 • تصمیمات جمع تصمیم بوده و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه نیز در لغت به معنای محل دادرسی و مکانی در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می کند.
 • قرار اناطه چیست؟
 • صدور قرار اناطه در امور کیفری یعنی منوط و موکول کردن رسیدگی به امر کیفری و صدور حکم در آن به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی و صدور حکم قطعی از دادگاه اخیر.
 • حقوق اصحاب دعوا در نخستین جلسه دادرسی
 • رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا می کند و خوانده نیز با احضار دادگاه باید در جلسه دادرسی حاضر شود.
 • صدور حکم جلب در دعاوی حقوقی
 • برای گرفتن حکم جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است. اولین نکته ای که باید بدانیم این است که در دعواها و پرونده های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است.
 • دعاوی غیر قابل استماع
 • دعوی از نظر لغوی به معنی طلب است و گفته شده دعوی از نظر شرعی عبارت است از اینکه انسان چیزی را به خود اضافه یا به دیگری اصافه نماید اعم از اینکه ملکی باشد یا حقی در دست دیگری یا بر ذمه او.
 • مصداق کالاهای مشابه چیست؟
 • اگر شخصی دارنده علامت تجاری جهت خرید و فروش و پخش رب گوجه فرنگی باشد، شخص دیگر نمی تواند همان علامت را در تولید بسته بندی آبلیمو و کنسانتره استفاده کند. زیرا این محصولات مشابه هستند و منجر به گمراهی مصرف کنندگان می شود.
 • مطالبه طلب به استناد شهادت شهود
 • اگر کسی از بابت طلبی که از کسی دارد سندی اعم از رسمی یا عادی نداشته باشد از طریق شهادت شهود می تواند طلب خود را در دادگاه به اثبات برساند. بر طبق بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن برای اثبات طلب کافی است.
 • ایراداتی که مانع رسیدگی دادگاه می شوند
 • ایراد در لغت به معنای بهانه گیری و خرده گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می تواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده طرف مقابل بگیرد.
 • تحصیل دلیل در امور کیفری و مدنی
 • تحصیل در لغت به معنای به دست آوردن و فراهم کردن است. دلیل نیز حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری آورده می شود، معنا شده است. بنابراین مقصود از تحصیل دلیل، به دست آوردن حجت برای اثبات امری است.
 • اعاده دادرسی چرا و چگونه؟
 • اعاده دادرسی از جمله روش های فوق العاده شکایت از احکام است که راهی برای بازگشت به دادگاه صادر کننده حکم قبلی محسوب می شود؛ با این هدف که دادگاه از رای قطعی سابق خود بازگردد، چراکه شاکی مدعی است صدور آن رای از روی اشتباه است.
 • چه آثاری بر نخستین جلسه دادرسی مترتب است؟
 • دادرسی در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدم بوده و در اصطلاح حقوقی عام به معنای رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوت کننده برای صدور رای است که با در نظر گرفتن پاسخ طرف مقابل صورت می گیرد.
 • دادگاه صالح به رسیدگی دعوای اعسار
 • باید گفت همان دادگاهی که بدوا به دعوای اصلی رسیدگی و رای بر محکومیت مزبور( محکوم به موضوع دعوای اعسار) را صادر کرده است صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به است.
 • مقررات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها
 • دعوای تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.
 • اصول حاکم بر مقررات داوری تجاری
 • داوری یک شیوه خصوصی حا اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذراند، و داوری می تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.
 • واکاوی دعوای استرداد وجه
 • استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن است. دعوا در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی آمده است، ارزیابی خواهان از جلسات دادرسی آن است که محکوم خواهد شد به همین دلیل از دادگاه تقاضای استرداد دعوا می کند.
 • قرار توقیف دادرسی در قانون
 • هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل شود، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.
 • چگونگی تقویم خواسته در دعاوی غیر منقول
 • تقویم خواسته یکی از مباحث مهم در آیین دادرسی مدنی است، دربسیاری موارد تعیین صلاحیت محاکم و همچنین مبنای صدور حاکم به پرداخت هزینه دادرسی براساس تقویم خواسته صورت می گیرد.
 • اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به
 • برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد را به دادگاه معرفی کند، شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.
 • چگونگی پذیرش اعتراض شخص ثالث در دادگاه
 • اعتراض در لغت و در اصطلاح حقوقی به معنای مختلفی نظیر خرده گرفتن و ایراد گرفتن آمده و ثالث کسی است که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.
 • نحوه تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی و استثناءهای وارده بر آن
 • <p>نحوه تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی و استثناءهای وارده بر آن صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن؛ که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا
 • مقررات داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
 • مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکان پذیر است.
 • نحوه رسیدگی به تقاضای اعسار
 • اعسار، تقسیط، حکم طلاق، عدم توانایی مالی زوج، معسر یکی از مسائلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می گیرد تقاضای اعسار است. طبق ماده یک قانون اعسار ، معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه د
 • چگونه می توان «فرجام خواهی» کرد؟
 • رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است. اصل بر قطعیت احکام دادگاه ه
 • ارکان دادرسی فوری کدامند؟
 • دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.
 • نکات کاربردی اقامه دعوی حقوقی در دادگستری
 • اقامه دعوی حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد لذا در این یادداشت قصد داریم کاربردی ترین نکاتی که لازم است در اقامه دعوی در نظر داشته باشیم را از زمان تنظیم دادخواست تا جلسه رسیدگ
 • وقتی پای الکترونیک به دعاوی باز شود
 • در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط، تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده
 • آیین دادرسی مدنی ۱۴ ساله شد
 • قانون آیین دادرسی مدنی عمری بیش از ۷۷ سال دارد ولی پس از تصویب قانونی جامع در سال ۱۳۷۹ حالا دولت و مجلس و دستگاه قضائی بر آن شدند تا این قانون را برای هرچه بهتر اجرا شدن تنقیح کنند.
 • چگونه دعوای خود را ثابت کنیم؟ (قسمت اول)
 • در جهان پیرامون ما اموری رخ می دهند که دارای اثرات حقوقی هستند. منشاء این امور از یک سو ممکن است اراده اشخاص باشد که در این صورت اعمال حقوقی نامیده می شوند؛ مانند انعقاد یک قرارداد. از سوی دیگر ممکن است منشاء آن حکم مستقیم قانون بدون دخالت اراده اشخاص با
 • اگر میخواهید دادخواستتان رد نشود...
 • تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمی توان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالش برانگیزترین موضوعی است که برای اقامه کننده دعوا مطرح می شود.
 • جایگاه حقوقی دعوای موکل بطرفیت وکیل
 • علی الاصول ارتباط حقوقی بین موکل و وکیل از دو جهت قانونی و قراردادی ، واجد تعریف و بررسی ، و معادلات روشنی برای رسیدن به یک استنباط صحیح وجود دارد . از طرفی دیگر تعهدات و الزامات دوطرف و همچنین اختیارات وکیل در اجرای متعلق وکالت و نتایج متعدد فروض حقوقی د
 • اگر وکیل یا موکل فوت کنند...
 • بر اساس ماده ۶۷۹قانون مدنی(ق.م.):موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد
 • شکایت از دولت برای 22 سال درگیری حقوقی
 • به دلیل حبس غیرقانونی برای یک سیاه‌پوست به مدت 21سال در یک کشور غیر اسلامی، دررابطه با رعایت عدالت و حقوق بشر، بدون دادخواست، مبلغ88میلیون دلار غرامت پرداخت شد.
 • راهکاری برای دفاع از حقوق خویشاوندان
 • بسیاری از مردم قانون را دستورهایی خشک و بدون انعطاف می‌‌پندارند؛ هر چند وظیفه قانون این است که خط قرمزها را مشخص کند و اجازه تخطی از آنها را به هیچ کس ندهد و اگر کسی تخلف کرد، جریمه مناسبی برای او در نظر بگیرد اما به این نکته باید توجه کرد که قانون خوب
 • استمهال چیست؟
 • مواردی كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذیل می باشد : ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی كه طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را ب
 • اهمیت ابلاغ در دادرسی عادلانه
 • ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود. بنابراین تا ابلاغ صحیحی در کار نباشد و دو طرف دعوای، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند. جلسه دادرسی هم تشکیل نخوا
 • توقیف اموال منقول و غیر منقول
 • فرض كنیم محكوم علیه در فرصتی كه برای اجرای حكم مقرر است، مفاد حكم را اجرا نكند ویا با محكوم له برای نحوه اجرای حكم به توافق نرسد و مالی هم معرفی نكند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد و ازطرفی محكوم له درخواست كند كه از اموال محكوم علیه توقیف شود. اكن
 • وکالت نامه‌هایی که دردسر ساز می‌شوند
 • یکبخت در خاتمه خاطر نشان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات جامعه ما این است که با وکالت بلاعزل اختیاراتی در وکالت‌نامه‌ها به وکلا تفویض شده ولی موکل با وکیل دچار اختلاف می‌شوند و کار به محاکم و مراجع قضایی می‌کشد.
 • مراحل اجرای رای
 • از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شو
 • اعتراض نسبت به مال توقیف شده
 • فرق بین اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعتراض ثالث نسبت به اموال توقیف شده موضوع ماده 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی :
 • چگونه شکایت کنیم؟
 • یکی از مستثنیات دین، مسکن در شأن مدیون است. یعنی این که اگر کسی مدیون باشد، نمی‌توان مسکن او را در مقابل بدهی‌اش توقیف کرد، البته به این شرط که این مسکن در شأن بدهکار و مورد نیاز او باشد. بنابراین اگر مسکنی که بدهکار در آن زندگی می‌کند، بیشتر از شأن وی با
 • آیا مسکن بدهکار را می توان تصاحب کرد ؟
 • یکی از مستثنیات دین، مسکن در شأن مدیون است. یعنی این که اگر کسی مدیون باشد، نمی‌توان مسکن او را در مقابل بدهی‌اش توقیف کرد، البته به این شرط که این مسکن در شأن بدهکار و مورد نیاز او باشد. بنابراین اگر مسکنی که بدهکار در آن زندگی می‌کند، بیشتر از شأن وی با
 • در جلسه اول دادگاه به چه چیزهایی توجه کنیم؟
 • وقتی احضاریه دادگاه برای شما ارسال می‌شود و از شما دعوت می‌کند که در تاریخ مشخصی در دادگاه حاضر شوید، اضطراب به جان شما می‌افتد که قرار است چه اتفاقی رخ بدهد و برای این جلسه رسیدگی باید تدارک چه چیزهایی بدهیم؟