• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/11/24
  • تاريخ :

شهر محصور قدیمی شبام


  

شهر کهن شبام، از بقایای قرن شانزدهم، که با دیوارهای مستحکمی محصور شده، یکی از قدیمی ترین و بهترین نمونه های شهرسازی بوده که منطبق بر اصول برج سازی بنا شده است.

یمن

شهر محصور قدیمی شبام

OLD WALLED CITY OF SHIBAM

تاریخ ثبت: 1982

شهر کهن شبام، از بقایای قرن شانزدهم، که با دیوارهای مستحکمی محصور شده، یکی از قدیمی ترین و بهترین نمونه های شهرسازی بوده که منطبق بر اصول برج سازی بنا شده است. به دلیل ساختار برج مانند آن که از میان صخره ای پدیدار می شود، این شهر به "مانهتن صحرا" معروف شده است.

 گالری عکس شهر محصور قدیمی شبام 

UserName