• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1384/11/18
  • تاريخ :

از انقلاب تا 22بهمن با امیرقلعه نویی

سرمربی باشگاه مس کرمان


1- بهترین خاطره من زمانی بود که امام واد کشور شد و از خیابان شهید رجایی فعلی عبور کردند و چون ما در نازی آباد زندگی می کردیم به همراه بزرگترها خیابان را تزئیین می کردیم و بهترین خاطره آن دوران برای من است

2- همه ورزشکاران باید در راه پیمایی 22 بهمن شرکت کنند تا همه بدانند که جامعه ورزشی ایران در مسائل عبادی و سیاسی کشور حضور دارند.

UserName