• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1389/11/19
  • تاريخ :

پناهنده شدن شتر به بارگاه علی بن موسی الرّضا
پناهده شدن شتر به بارگاه امام رضا(ع)

در ذیل خلاصه گفتگویی با آقای حسین زاده از دربانان محترم حرم امام هشتم و مالك شتر پناهنده در ارتباط با ماجرای پناهنده شدن یك نفر شتر در سالهای گذشته به بارگاه علی بن موسی الرضا(ع) آمده است :

اواخر بهمن ماه سال 1352 دوازده نفر شتر خریدم آنها را نشانه گذاری كردیم به جز یك نفر شتر كه هر كار كردیم نتوانستیم نشانه گذاری كنیم.

تصمیم گرفتم آن شتر را با 2 شتر دیگر به كشتارگاه بفرستم. آن زمان كشتارگاه در محمد آباد بود، یكی ذبح شد و 2 نفر دیگر فرار كردند یكی از آنها به پنج راه پایین خیابان كه رسید به طرف میدان 17 شهریور فعلی رفت و یكی به طرف حرم آمد در ابتدای بازار زنجــیر كه جـــنب مسجــد گوهرشــاد بود و در حال حاضر كفشــداری شـماره یك می باشد ایستاد.

مردم راه باز كردند و شتر آهسته آهسته به صحن انقلاب وارد می شود. آقای حسن حسینی كه از دربانان كشیك پنجم می باشد به من گفت دیدم كه شتری وارد شد و سه دور، دور سقاخانه زد و رفت جلو پنجره فولاد و بنا كرد به گریه كردن و اشك ریختن، بسیار متأثر شدم رفتم جلو و شال سبز خودم را به گردن شتر انداختم و آن را به سمت ساعت بردم و فردای آن روز شتر را به مزرعه نمونه بردند.

البته من منظره بردن شتر را كه دیدم سخت ناراحت شدم و بدون اینكه چیزی بگویم از شتر گذشتم و برگشتم چند روز بعد آقای حیدری رئیس تشریفات وقت مرا خواست و گفت شتر به دستگاه پناه آورده است حال به جای شتر چه می خواهی گفتم تقاضای دربانی افتخاری را دارم.

من را هدایت كردند به دفتر آقای زاهدی استاندار و نایب التولیه وقت و رفتم پیش وی و در نهایت حكم دربانی ام صادر و به من دادند.


بخش حریم رضوی
UserName