• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/11/17
  • تاريخ :

نمایش قرآن دست نوشته حضرت علی (ع)


مراسم رونمایی قرآن دست نوشته منسوب به حضرت علی (ع) در پیشاور مرکز ایالت سرحد شمالی پاکستان برگزار شد .

در این مراسم که در خانه فرهنگ جمهوری اسلا‌می ایران برپا شد وزیر کشور , مشاور نخست وزیر, و جمعی از شخصیت‌های محلی‌, مذهبی و فرهنگی پاکستان حضور داشتند.

مرکز انتشاراتی بختیارالدین احمد در پاکستان عهده دار انتشار قرآن دست نوشته‌های حضرت علی(ع) است.

این دست نوشته‌ها را محقق پاکستانی سلیم قریشی در 14 سال از اصل آن در موزه لندن اسکن کرده و بعد از جمع آوری به چاپ رسانده‌است.

اصل این دست نوشته‌ها در زمان اشغال انگلیسی‌ها در سال 1850 از شهر لا‌هور به لندن برده شده است.

نسخه قرآن کریم‌, دست نوشته حضرت علی)ع( ممهور به مهر حضرت و امام حسن )ع( است که در 248 صفحه با ترجمه فارسی به‌چاپ رسیده است.

این قرآن زیبا تا دهم محرم در خانه فرهنگ ایران درپیشاور برای علا‌قمندان به نمایش گذاشته شده است .

UserName