• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1389/12/04
  • تاريخ :

جمع متناظر با بردار صحیح

جمع متناظر با بردار صحیح

موضوع:

 اعداد صحیح

هدف:

 بررسی حالت های مختلف بردار و عدد صحیح با مشاهده ی جمع متناظر با یک بردار

شرح فعالیت:

در شکل برداری را مشاهده می کنید که جمع معادل آن پایین شکل نوشته شده است.

ابتدا و انتهای بردار را جا به جا کنید و با ایجاد حالت های مختلف به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- جمع متناظر دو عدد مثبت، مثبت است یا منفی؟

- جمع متناظر دو عدد منفی، مثبت است یا منفی؟

- جمع متناظر دو عدد که یکی مثبت است و یکی منفی، در چه حالتی مثبت است  در چه حالتی منفی؟

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName