• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5558
 • چهارشنبه 1389/12/4
 • تاريخ :

جمع متناظر با بردار صحیح

جمع متناظر با بردار صحیح

موضوع:

 اعداد صحیح

هدف:

 بررسی حالت های مختلف بردار و عدد صحیح با مشاهده ی جمع متناظر با یک بردار

شرح فعالیت:

در شکل برداری را مشاهده می کنید که جمع معادل آن پایین شکل نوشته شده است.

ابتدا و انتهای بردار را جا به جا کنید و با ایجاد حالت های مختلف به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- جمع متناظر دو عدد مثبت، مثبت است یا منفی؟

- جمع متناظر دو عدد منفی، مثبت است یا منفی؟

- جمع متناظر دو عدد که یکی مثبت است و یکی منفی، در چه حالتی مثبت است  در چه حالتی منفی؟

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

 

مساحت متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع

چهارضلعیABCD، یک متوازی الاضلاع است. در این شکل ارتفاع های نظیر دو ضلع CD و BC رسم شده است ...
مساحت مثلث

مساحت مثلث

در مثلث ABC ، اندازه ی ارتفاع و اضلاع نوشته شده است. مساحت مثلث را می توان به صورت زیر بیان کرد:...
ارتفاع چند ضلعی ها

ارتفاع چند ضلعی ها

همانطور که می دانید ارتفاع نظیر یک چند ضلعی، فاصله ی رأس مقابل آن ضلع تا آن ضلع است. به عبارت دیگر وقتی از رأس یا رأس های مقابل بر آن ضلع عمود کنیم ارتفاع آن ضلع را رسم کرده ایم...
UserName