• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 14613
 • سه شنبه 1389/12/3
 • تاريخ :

مساحت متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع

موضوع:

مساحت

هدف:

کشف و به کاربردن رابطه ی محاسبه ی مساحت متوازی الاضلاع

شرح فعالیت:

چهارضلعیABCD، یک متوازی الاضلاع است.

در این شکل ارتفاع های نظیر دو ضلع CD و BC رسم شده است.

مساحت این متوازی الاضلاع را به دو صورت بیان کنید.

با توجه به پاسخ قبلی تان آیا می توان گفت AM×CD همیشه با AN×BC مساوی است؟

رأس های متوازی الاضلاع را جا به جا کنید و بررسی کنید آیا این تساوی همیشه برقرار است.

فرض کنید: AM=5، CD=8 و BC=10 باشد، در این صورت AN چقدر خواهد بود؟

 

تمرین:

در متوازی الاضلاع زیر، 9=DC و ارتفاع وارد بر آن 2 است. چنانچه ارتفاع وارد بر AD برابر 3 باشد، اندازه ی BC چقدر است؟

مساحت متوازی الاضلاع

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

 

مساحت مثلث

مساحت مثلث

در مثلث ABC ، اندازه ی ارتفاع و اضلاع نوشته شده است. مساحت مثلث را می توان به صورت زیر بیان کرد:...
ارتفاع چند ضلعی ها

ارتفاع چند ضلعی ها

همانطور که می دانید ارتفاع نظیر یک چند ضلعی، فاصله ی رأس مقابل آن ضلع تا آن ضلع است. به عبارت دیگر وقتی از رأس یا رأس های مقابل بر آن ضلع عمود کنیم ارتفاع آن ضلع را رسم کرده ایم...
کاربرد خاصیت نیمساز

کاربرد خاصیت نیمساز

در مثلث قائم الزاویه ABC که در شکل زیر نشان داده شده می خواهیم مربعی ایجاد کنیم تا دو ضلع آن بر اضلاع AB و AC منطبق باشد و رأس دیگرش روی ضلع BC باشد...
UserName