• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3563
 • شنبه 1389/11/30
 • تاريخ :

مساحت مثلث

مساحت مثلث

موضوع:

 مساحت

هدف:

کشف و به کاربردن رابطه ی محاسبه ی مساحت مثلث

شرح فعالیت:

در مثلث ABC ،ابتدا اندازه ی ارتفاع و اضلاع را مشخص کنید،

 به این ترتیب مساحت مثلث را می توان به صورت زیر قابل محاسبه است:

AN×BC)/2)

مساحت این مثلث را به دو صورت دیگر بیان کنید.

رأس های مثلث را جا به جا کنید و با توجه به اندازه های نوشته شده روی شکل بگویید آیا AN×BC و CH×AB همیشه مساوی است؟

آیا می توانید برای این موضوع دلیل بیاورید؟

رأس ها را تغییر مکان دهید و یک مثلث دلخواه بسازید، اندازه ی BM را محاسبه کنید.

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

 

ارتفاع چند ضلعی ها

ارتفاع چند ضلعی ها

همانطور که می دانید ارتفاع نظیر یک چند ضلعی، فاصله ی رأس مقابل آن ضلع تا آن ضلع است. به عبارت دیگر وقتی از رأس یا رأس های مقابل بر آن ضلع عمود کنیم ارتفاع آن ضلع را رسم کرده ایم...
کاربرد خاصیت نیمساز

کاربرد خاصیت نیمساز

در مثلث قائم الزاویه ABC که در شکل زیر نشان داده شده می خواهیم مربعی ایجاد کنیم تا دو ضلع آن بر اضلاع AB و AC منطبق باشد و رأس دیگرش روی ضلع BC باشد...
کاربرد خواص چهارضلعی ها

کاربرد خواص چهارضلعی ها

قبل از انجام این فعالیت بهتر است فعالیت ترازو را انجام دهید. در شکل یک پایه ی متحرک برای دوربین فیلم برداری طراحی شده است. با حرکت لغزنده، می توانید حرکت دوربین را مشاهده کنید. چه اشکالی در حرکت دوربین دیده می شود؟...
UserName