• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/11/16
  • تاريخ :

تحصن کارمندان وزارت خارجه علیه اردشیر زاهدی


دوشنبه 16 بهمن 1357- ضمیمه روزنامه اطلاعات:

تحصن کارمندان وزارت امور خارجه وارد دومین روز خود شد این تحصن بعنوان اعتراض به بازگشت مجدد اردشیر زاهدی به سفارت ایران در امریکا صورت گرفته است.

کارمندان وزارت خارجه طی جلسه همگانی دیروز خود قطعنامه صادر کردند و در آن متذکر شدند تا وزارت خارجه ایران رسماً به سفارت امریکا در ایران و نیز وزارت خارجه آمریکا برکناری اردشیر زاهدی را اعلام نکند به تحصن شبانه روزی خود، ادامه خواهند داد.

متحصنین همچنین موضوع را به اطلاع حضرت آیت الله طالقانی رساندند. امروز آقای حجت الاسلام امامی کاشانی را به نمایندگی از سوی ایشان در جمع متحصنین حضور یافت و پیرامون، ماهیت نهضت ایران سخنرانی کرد.

خبرنگار ما که امروز در سالن تحصن کارمندان وزارت خارجه حضور یافته بود با مقامات رسمی وزارت خارجه پیرامون چگونگی ابقاء اردشیر زاهدی در پست سفارت تماس گرفت و این مقامات ضمن تأکید بر مطالب دیروز خود اعلام کردند که اردشیر زاهدی یک سفیر مستعفی است و تنها به ایشان مدت کوتاهی فرصت داده شده تا مراسم خداحافظی و امور شخصی خود را انجام دهد و نیز اعلام شد که امروز وزارت خارجه اطلاعیه ای نیز در این باره صادر می کند کارکنان وزارت امور خارجه طی بیانیه ای که برای حضرت آیت الله خمینی فرستاده مطالبی را بشرح زیر عنوان کرده اند:

خاطر عزیزتان مستحضر است که کابینه غیرقانونی بختیار مانند سایر کابینه های رژیم به عنوان یک ریاکاری و ملت فریبی دیگر چند هفته پیش عده ای از سفرای فاسد و ضد ملی را ظاهراً برکنار کرد و موضوع را از طریق وسایل ارتباط جمعی رسماً به اطلاع عموم رسانید اما از آنجایی که ماهیت فریبکارانه رژیم برای ملت امری مسلم است بر این اقدام ریاکارانه دولت وقعی ننهاد و از تصادف اخیراً کاشف بعمل آمد که باز ملت ایران در تشخیص بخطا نرفته است، زیرا این کابینه طی تلگرافاتی این عده سفیر را بر کنار و طی تلگرافاتی دیگر بعضی از آنها را مجدداً ابقاء نمود یکی از سفرای فاسد و ضد مردمی اردشیر زاهدی است که حدود دو هفته پیش از طرف دولت بختیار در پست خود ابقاء گردیده است.

UserName