• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/11/12
  • تاريخ :

اعتصاب نامحدود کارکنان نخست وزیری

کارکنان نخست وزیری اعتصاب کردند


یکشنبه 15 بهمن 1357- ضمیمه روزنامه اطلاعات:

شورای همبستگی کارکنان نخست وزیری اعلام کرد کارکنان نخست وزیری از امروز به مدت نامعلوم اعتصاب خواهند کرد. متن اعلامیه شورا به شرح زیر است:

در پشتیبانی از مبارزات خونین ملت مبارز و قهرمان ایران و در جهت همبستگی با نهضت مقدس با ابراز انزجار از کشتار وحشیانه عمال دولت غیرقانونی در هفته قبل کارمندان نخست وزیری از تاریخ 15 بهمن ماه به مدت نامحدود اعتصاب (به صورت حضور در محل کار و انجام ندادن کار) اعلام می دارد.

شورای همبستگی کارکنان نخست وزیری

UserName